logo

Policisté na Vysočině kontrolovali zaměstnávání cizinců

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prováděli uplynulý pátek 30. června v rámci běžného výkonu služby pobytovou kontrolu pracovníků průmyslové firmy v obci Nová Ves na Třebíčsku.

„Kontrola byla zaměřena na oprávněnost pobytu cizinců na území České republiky a na oprávněnost provádění výdělečné činnosti a dalších povinností vyplývajících z příslušného zákona o pobytu cizinců,“ uvedl ke kontrole plk. Mgr. Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Při pobytových kontrolách na uvedeném místě policisté zkontrolovali osm cizích státních příslušníků. Jednalo se o sedm mužů a jednu ženu – všichni jsou státními příslušníky Ukrajiny. Cizinci při kontrole předložili doklady s vylepeným platným vízovým štítkem vydaným Polskou republikou. Takový doklad je ale neopravňuje k pobytu v České republice. Cizinci nepředložili dokumenty oprávněnosti provádění výdělečné činnosti na území České republiky. Z tohoto důvodu byli zajištěni a eskortováni na odbor cizinecké policie, kde s nimi byly zahájeny úkony správního řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie.

Policisté odboru cizinecké policie se kromě odhalování nelegálního zaměstnávání v rámci své každodenní činnosti zaměřují také na kontroly ubytovacích zařízení. „Pobytové kontroly směřujeme do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina. Naši pozornost zaměřujeme na kontrolu legálnosti pobytu cizinců na území České republiky, pravost a platnost dokladů, které cizinci předkládají. Zaměřujeme se na odhalování účelových sňatků, na případy napomáhání k neoprávněnému pobytu. Kontrolujeme také, zda cizinci mají řádné povolení k výkonu práce na území České republiky, pokud je takové povolení podmínkou výkonu zaměstnání,“ doplnil k zaměření kontrol plk. Mgr. Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Při těchto kontrolách věnujeme zvýšenou pozornost právě oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců. Na území kraje máme vytipovány lokality, kde jsou v současné době ubytováni ve větším množství agenturní zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáváni ve velkých firmách v našem kraji. Jedná se především o státní příslušníky Rumunska, Bulharska, Maďarska, Ukrajiny a Moldavska . Pobytové kontroly probíhají jak z preventivních důvodů, tak i z důvodů nárůstu případů, kdy se na protiprávním jednání podílejí právě cizinci. Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se budou i nadále této problematice velmi intenzivně věnovat.

Jen v průběhu loňského roku zjistili policisté v našem kraji celkem 85 případů nelegálního zaměstnávání cizinců. V letošním roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zjistili již 114 případů nelegálně zaměstnaných cizinců. Tito cizinci byli převážně zaměstnáni prostřednictvím pracovních agentur. Nejvíce jsou zastoupeni cizinci z Ukrajiny a Moldavska.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR