logo

Policisté nacvičovali přeshraniční pátrání po pohřešovaných osobách

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Součinnostní cvičení pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a policejních sil Spolkové republiky Německo.

Ve čtvrtek 12.10.2017 od ranních hodin probíhalo součinnostní přeshraniční pátrání po pohřešovaných osobách. Cvičení zahájil ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Mgr. Pavel Krákora, který řekl, že obdobné součinnostní akce jsou signálem veřejnosti o tom, jak mezi českou a německou stranou probíhá výborná spolupráce, a že jsme schopni zachraňovat osoby bez ohledu na to, na jaké straně státu se nacházejí.

Za Bavorskou policii hovořil policejní prezident Horní Falc PP Gerold Mahlmeister, který všem zúčastněným popřál mnoho zdaru a vyjádřil se v tom smyslu, že je příjemný pocit vidět takto spolupracovat českou i německou stranu. Přeshraniční pátrací akci si nenechali ujít ani představitelé okolních obcí, místostarostka města Nýrsko paní Bc. Soňa Hladíková a starosta obce Chudenín Ing. Jaroslav Bouzek. Námětem společného cvičení byla přeshraniční pátrací akce, při které česko-německé jednotky v nepřehledném a těžko přístupném lesním porostu u obce Svatá Kateřina a obce Geleitsbach na německé straně, pátraly po třech pohřešovaných osobách, u kterých vyvstalo důvodné podezření, že se nacházejí v ohrožení života.

Cílem cvičení bylo zejména zkoordinovat společný postup všech zúčastněných složek české i bavorské policie. Procvičit činnost česko-německého řídícího štábu, který byl zřízen za účelem koordinovaného pátrání na obou územích, tedy českého i německého státu. Policisté obou států pak díky cvičení mohli v praxi prověřit účinnost mezinárodní smlouvy číslo 48/2016 ze dne 16. září 2016 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci, především pak článek 11, který upravuje provádění přeshraniční pátrací akce, článek 12, na jehož základě lze nasadit policisty za účelem podpory na území druhého smluvního státu a článek 13, který umožňuje v případech naléhavé potřeby i bez předchozího souhlasu druhého smluvního státu překročit oblast příhraničí z důvodu odvrácení nebezpečí.

Uvedená mezinárodní smlouva zjednodušuje spolupráci mezi smluvními státy a upravuje oprávnění pro policisty ve výkonu služby na území druhého státu. Cvičení ukázalo, že jsme na podobné situace velmi dobře připraveni.

por. Mgr. Markéta Fialová, Policie ČR