logo

Policisté při pátrání po unesených dětech z Litoměřicka nijak nepochybili, tak zní výsledek vyšetřování

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Pracovníci odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje ukončili vyhodnocování správnosti postupu policistů, kteří se podíleli na pátrání po unesených dětech z Litoměřicka. Ve svých závěrech nedošel kontrolní orgán krajského ředitelství PČR k jakýmkoliv závěrům, které by svědčily pro takové pochybení policistů, které by na konečný výsledek mělo mít jakýkoliv vliv.

Postup policistů a závěry odboru vnitřní kontroly KŘP Ústeckého kraje následně prověřili také pracovníci odboru vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR, kteří konstatovali spíše dílčí či administrativní nedostatky, nicméně opět bez vlivu na výsledek pátrání.

Ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje přijal i na základě těchto zjištěných formálních nedostatků, které se týkaly zpravidla vedení spisového materiálu či komunikace, příslušná opatření, se kterými seznámil v těchto dnech i pana policejního prezidenta genmjr. Tomáše Tuhého, stejně tak jako s výsledky samotné kontroly. Pan policejní prezident se s přijatými opatřeními ztotožnil.

Ukončení prověřování správnosti postupu policistů nemá žádný vliv na neustále probíhající úkony v rámci vyšetřování celého případu.

Závěrem je vhodné podotknout, že postupem policistů se zabývala také Generální inspekce bezpečnostních sborů, s negativním výsledkem.

plk. Jozef Bocán, PČR