logo

Policisté se připravují na výlov rybníku Rožmberk

jhc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Od pátku 12. října do neděle 14. října proběhne výlov jihočeského velikána – rybníka Rožmberk. V souvislosti s výlovem jindřichohradecká policie posílila hlídky třeboňských policistů nejen o kolegy ze Suchdola nad Lužnicí, ale i o policisty z dalších útvarů včetně hlídek dopravních policistů z J. Hradce.

Policisté budou bdít nad bezpečností i nad plynulostí silničního provozu. Komunikace budou dočasně zjednosměrněné. Příjezd k rybníku je směřován po trase: ve směru od Třeboně za železničním přejezdem řidiči odbočí vpravo na obec Lužnice, kdy místo vjezdu k výlovu Rožmberka bude označeno velkým poutačem. Výjezd je situován na hlavní tah a obec Přeseka.

Policie upozorňuje občany, že BEZPLATNÉ parkoviště s dostatečnou kapacitou se nachází přímo u rybníka Rožmberk na odstavné ploše a je zajištěno pořadatelskou službou.Platí přísný zákaz parkování na přilehlých polích, lesních cestách či jinde z důvodu bezpečného průjezdu ostatních vozidel, kdy policisté budou řidiče jinde parkujících vozidel nekompromisně řešit! Toto opatření je nezbytné rovněž pro možný průjezd vozidel záchranných složek!!!

Policisté důrazně apelují rovněž na cyklisty a chodce, aby respektovali dopravní značení!

Řidiči, pokud je to možné nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, mobilní telefony, GPS navigace, doklady od vozidla či peníze. Předejdete tak možnému vloupání do vozidla a následné krádeži.

Větší kumulace osob na místě výlovu přiláká rovněž zloděje kapsáře. Dbejte i v tomto směru zvýšené opatrnosti a kabelky, batohy i peněženky mějte stále pod svoji kontrolou.

Policisté svoji pozornost zaměří rovněž na řidiče, zdali nepožili alkohol či omamné a psychotropní látky před jízdou.

Žádáme občany, kteří plánují výlov rybníka Rožmberk navštívit, nechť respektují pokyny policistů, dopravní značení a rovněž pokyny pořadatelské služby v místě konání. Děkujeme.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, Policie ČR