logo

Policisté se v rámci tří kontrolních akcí zaměřili na centrum Prahy

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

První bezpečnostní akce, která byla zaměřená na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let a na dodržování vyhlášek Magistrátu hlavního města Prahy. Kontroly byly zaměřeny na vybrané části centra Prahy, kde je výskyt těchto sociálně patologický jevů nejčastější.

Při kontrolách policisté spolupracovali s celou řadou organizací státní správy, mezi kterými byli pracovníci Celní správy, Živnostenských odborů jednotlivých úřadů městských částí, Hygienické stanice, České obchodní inspekce, Inspektorátu práce nebo Hasičského záchranného sboru.

Při akci bylo zkontrolováno téměř šest desítek provozoven a více než tři sta osob. Zjištěno bylo čtyřicet přestupků, z nichž bylo jednatřicet vyřešeno uložením blokové pokuty v částce téměř patnáct tisíc korun. Tři přestupky souvisely s podáváním alkoholu mladistvým, deset jich bylo v souvislosti s přechováváním nebo užíváním drog a celkem sedm mladistvých bylo zajištěno pod vlivem alkoholu. Během akce policisté odhalili také dva trestné činy. Jednalo se o držení drog a řízení vozidla pod vlivem návykové látky.

Pracovníci ostatních organizací státní správy zahájili v několika případech správní řízení pro porušení pravidel provozování živnostenské provozovny. Jednalo se například o zaměstnávání osob bez pracovního povolení.

Druhá bezpečnostní akce byla zaměřena na zákaz nabízení erotických služeb a policisté společně s kriminalisty zkontrolovali celé Václavské náměstí. Při akci odhalili jedenáct žen, které nabízely erotické služby. Jejich přestupkové jednání bylo oznámeno správnímu orgánu k projednání.

Třetí akce byla zaměřena na snížení nápadu trestné činnosti na úseku kapesních krádeží a další pouliční kriminality. V rámci této akce policisté zkontrolovali téměř sto dvacet osob a podařilo se jim zadržet tři osoby pro podezření ze spáchání trestných činů krádež. Také zadrželi jednu osobu, která byla vyhlášená v celostátním pátrání.

„Realizace akcí mají kromě okamžitého efektu v místě konání i preventivní význam, a ten zásadně plní. Stav bezpečnosti v centru metropole pravidelně vyhodnocujeme se starostou Úřadu městské části Praha 1 Ing. Lomeckým a radním pro bezpečnost Magistrátu hlavního města Prahy Bc. Hadravou. Na základě oznámení občanů a vlastních poznatků rozebíráme a reagujeme na problémy, které přináší velké množství společenských, kulturních a sportovních akcí, ale i život v centru velkoměsta. V souvislosti s provedeným vyhodnocením a na základě pozitivních reakcí občanů hodláme a budeme v těchto akcích v budoucnu pokračovat.“ říká ředitel Obvodního ředitelství policie Praha I plk. Mgr. Karel Prommer.

por. Bc. Jan Daněk , PČR