logo

Policisté v Dubicku cvičili zákrok proti aktivnímu střelci

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve čtvrtek 30. listopadu po sedmé hodině proběhlo v Dubicku v budově Obecního úřadu prověřovací cvičení policistů Územního odboru Šumperk, jehož cílem bylo ověření postupu a taktiky složek Policie ČR při společném zásahu proti aktivnímu střelci.

Tématem cvičení bylo řešení mimořádné události, konkrétně útoku ozbrojeného pachatele, který vstoupil do objektu Obecního úřadu Dubicko, kde zastřelil jednu osobu, jednu osobu zranil a dále chodil po objektu a vyhledával další oběti svého útoku. Pachatel byl ozbrojen samopalem vz. 58 a pistolí. Nebylo však jasné, zda u sebe nemá další zbraně, či výbušniny. Zjevně se jednalo o psychicky narušenou osobnost. V budově byl chaos, byl slyšet křik, volání o pomoc a sténání. Nácvik probíhal s cvičnými zbraněmi a municí, jako figuranti asistovali zaměstnanci obecního úřadu.

Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost prvosledových hlídek a zjistit, zda policisté v této krizové situaci zvolí vhodný taktický postup, který musí vést k eliminaci pachatele.

Samotné cvičení přineslo řadu poznatků, které budou dále vyhodnocovány, aby tak mohly být do budoucna odstraněny případné nedostatky, a to jak ze strany policistů, tak přítomné veřejnosti.

Ozbrojeného pachatele se policistům podařilo zneškodnit. Postup zakročujících policistů byl takticky správný. Patří jim poděkování za jejich odvahu a profesionální přístup při řešení takto náročné situace.

Jiřina Vybíhalová, Policie ČR