logo

Policisté v Karlovarském kraji si převzali další tři automatizované externí defibrilátory

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje se uskutečnila dne 10. 9. 2018 tisková konference u příležitosti předání dalších 3 přístrojů automatizovaného externího defibrilátoru policistům Karlovarského kraje. Konference se účastnili radní Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Jan Bureš, zástupce ředitele a vedoucí nelékařské složky Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje Mgr. Miloš Kukačka, dále pak ze Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje Bc. Radek Hes a PhDr. Nikola Brizgalová, Dis. a vedoucí oddělení pořádkové policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Václav Husák.

V lednu letošního roku jsme vás informovali o zapojení Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje do projektu Časná defibrilace v Karlovarském kraji. Z finančních prostředků Karlovarského kraje jsme obdrželi 11 automatizovaných externích defibrilátorů (AED) pro 11 obvodních oddělení.

Nyní jsme obdrželi další 3 defibrilátory pro obvodní oddělení Policie ČR Františkovy Lázně, Kynšperk nad Ohří a Nejdek. „Po rozdělení prvních defibrilátorů na obvodní oddělení se zvedla vlna zájmu ze strany dalších útvarů, které by měli o další defibrilátory zájem. Defibrilátory jsou, ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Karlovarského kraje rozděleny s přihlédnutím k dojezdovým časům zdravotní záchranné služby a dále k tomu zda v daném místě nemá již z projektu „Časná defibrilace v Karlovarském kraji“ defibrilátor k dispozici jiná složka IZS. Bylo naší velkou snahou, aby pokrytí útvarů s těmito přístroji bylo co nejvíce rovnoměrné po celém kraji,“ řekl Mgr. Václav Husák, vedoucí odboru pořádkové policie.

Do současné doby bylo proškoleno celkem 242 policistů, kteří umějí s přístrojem zacházet. S ohledem na počet proškolených a z důvodu, že každý rok se bude přeškolovat, jsme se ze Zdravotní záchrannou službou domluvili, že se proškolí 20 policistů, kteří se stanou školiteli.

„Celý projekt hodnotíme úspěšně. Od začátku roku jsme 37 krát aktivovali jednotky IZS, z toho v 11 případech se jednalo o přístroje zapůjčené policii. Zpětná vazba a vyhodnocení používání je pro nás velmi důležité. V případě, že by se vyskytly nějaké potíže, můžeme rychle zareagovat a například upravit školení, tak abychom se problémům příště vyhnuli,“ uvedl zástupce ředitele Zdravotní záchranné služby Mgr. Miloš Kukačka.

Ing. Jan Bureš radní Karlovarského kraje, zhodnotil tento projekt jako velmi přínosný pro společnost a rád by v tomto projektu pokračoval. „Pro letošní rok jsme na nákup automatických externích defibrilátorů vyčlenili z krajského rozpočtu 1,8 milionu korun. Přístroje se mezitím mnohokrát osvědčily v terénu při záchraně života našich občanů. Proto projednám se záchrankou, ve kterých částech regionu ještě defibrilátory potřebujeme a kolik na to bude třeba uvolnit peněz v příštím roce,“ uvedl radní.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová, Policie ČR