logo

Policisté v Olomouckém se na začátku prázdnin věnují ve zvýšené míře provozu na silnicích

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve snaze snížit počet tragických dopravních nehod s vážnými následky a přetrvávající nekázeň účastníků provozu na pozemních komunikacích se opět v tomto období konají větší dopravně bezpečnostní akce.

Série akcí odstartovala ve středu 28. 6. 2017 odpoledne v teritoriu ÚO Přerov, kde se konala krajská dopravně bezpečnostní akce „X – zaměřená na dodržování nejvyšší povolené rychlosti“.

Na Přerovsko se sjeli dopravní policisté z Prostějova, Olomouce, Šumperka a z dálničního oddělení Kocourovec. Policisté ve vozidlech s technikou na měření rychlosti, policejních autech a na policejních motorkách zkontrolovali celkem 186 řidičů a zjistili 103 případů porušení přestupkového zákona, které bylo vyřešeno za celkovou částku 54 200 korun.

Hlídky se zaměřili hlavně na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, tu porušilo 92 řidičů, také 8 řidičů nepoužilo bezpečnostních pásů a zádržných systému, zde řešili 8 přestupků. Viz. foto „DBA PR_1-3“.

Na Přerovsku letos za pět měsíců došlo k 383 DN, při kterých zemřeli dva lidé.

K 29. červnu 2017 došlo na silnicích Olomouckého kraje ke 2362 dopravním nehodám, při kterých zemřelo 7 osob a 52 bylo zraněno těžce. Nejčastější příčina je nepřiměřená rychlost ta způsobila 300 nehod a nedání přednosti v jízdě, toto pravidlo porušilo 239 řidičů. Alkohol se podílel na 145 nehodách.

Další akce probíhá na Olomoucku dnes, v pátek 30. 6. 2017 a bude následovat i během víkendu. Výsledky budou zveřejněny v pondělí. Foto „DBA OL_1-6 je z dnešního rána“. Snahou této dopravně bezpečnostní akce je zvýšení bezpečnosti na silnicích. Předpokládá se zvýšený počet řidičů na silnicích, což souvisí s koncem školního roku a také s nástupem dovolených.

Velké dopravně bezpečnostní akce se během prázdnin budou v Olomouckém kraji konat častěji. Akce mají za cíl snížit nejen počet vážných dopravních nehod, ale také těch „menších“. Dále také upozornit řidiče na nutnost respektovat jeden druhého. Na silnici se pohybují jak chodci, cyklisté, řidiči aut a motorek. Každý řidič musí předvídat a dodržovat pravidla. Větší ohleduplností k sobě můžeme často předejít nehodám.

Na závěr několik obecných rad. Je důležité být viděn! Proto doporučujeme a zákon to v některých případech i ukládá, používání reflexních prvků. Týká se to chodců při pohybu mimo obec za snížené viditelnosti. Dále tyto prvky doporučujeme používat během jízdy i motorkářům a cyklistům. U všech řidičů platí, nepřeceňovat své síly, zařadit si do cestování bezpečnostní přestávky, v případě, že se cítíte unaveně, zastavit vozidlo a projít se nebo si jinak odpočinout a dodržovat pitný režim.

Velkým rizikem při dlouhých cestách je mikrospánek! Ten mívá nejtragičtější následky.

Všem přejeme bezpečné prázdninové cestování bez nehod a porušení zákona!

PČR