logo

Policisté ve Vrběticích přešli začátkem června na „letní režim“

zlk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Posledním květnovým dnem dochází ke změně v uzavírání silnice mezi Haluzicemi a Lipovou. Doposavad byla komunikace v době ohledání druhého místa exploze v muničních skladech ve Vrběticích uzavírána od 8 – 12 hodin a od 13 – 18 hodin. Po dobu letních měsíců, a v případě vhodných podmínek i v měsíci září, bude silnice uzavírána pouze od 7 – 13 hodin.

Velitel zásahu přistoupil na změnu v návaznosti na snahu o zrychlení a zefektivnění činnosti v rámci řešení mimořádné události ve Vrběticích. Skupina pro činnost v epicentru totiž nachází při ohledání skladu č. 12 daleko větší množství poškozené munice, kterou je potřeba zneškodnit, než při ohledání prvního epicentra exploze. Z tohoto důvodu je od 1. června nastaven nový model provádění záchranných a likvidačních prací složek integrovaného záchranného sytému ve dvousměnném provozu tak, aby byl efektivně využit rozsah denního světla v letních měsících. V dopoledních hodinách budou probíhat především práce v epicentru a odpoledne bude činnost soustředěna na zpracování nalezené nebezpečné munice.

Provoz na pozemní komunikaci mezi Haluzicemi a Lipovou bude zastaven každodenně s možností operativních úprav doby uzavření, přičemž složky integrovaného záchranného systému umožní vždy v době od 7 do 8. 30 hodin průjezd autobusových spojů, které jsou uvedeny v aktuálním dopravním řádu. Uzávěra komunikace bude opět zřetelně označena dopravními značkami a dopravní policisté budou dohlížet na jejich dodržování. V této souvislosti mohou občané využívat telefonní linku 974 666 555.

Komunikace mezi Haluzicemi a Lipovou je uzavírána od loňského července, kdy jsme začali s ohledáním druhého epicentra exploze. Důvodem je zajištění maximální bezpečnosti občanů, protože pyrotechnická služba doporučila veliteli zásahu bezpečnostní perimetr od uvedeného epicentra ve vzdálenosti 1 000 m.

K poslednímu květnovému dni skončili ve Vrběticích příslušníci Armády ČR, kteří vypomáhali při plošném pyrotechnickém průzkumu a vzniku nové trhací jámy, jejíž vybudování bylo koncem května ukončeno.

mjr. Mgr. Lenka Javorková, Policie ČR