logo

Policstou roku 2016 je mjr. JUDr. Jaromír Badin z pražské kriminálky

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Vyhlášení absolutních vítězů ankety proběhlo v pátek večer ve Španělském sále Pražského hradu. Hlavní cenu získal mjr. JUDr. Jaromír Badin z pražské kriminálky.

Anketu „POLICISTA ROKU“ vyhlašuje již sedmnáct let Ministerstvo vnitra ČR. Vůbec poprvé se vyhlášení této ankety odehrálo v honosných prostorách Pražského hradu, konkrétně ve Španělském sálu, za což patří veliký dík panu prezidentu Zemanovi a Správě pražského hradu.

Čestnými hosty ceremonie byli první dáma České republiky paní Ivana Zemanová, pan hradní kancléř Vratislav Mynář, pan ministr vnitra Milan Chovanec a pan policejní prezident generál major Tomáš Tuhý.

Včerejšímu vyhlášení absolutních vítězů této ankety předcházela v průběhu roku kola regionální, která se v rámci každého krajského policejního ředitelství konají pod názvem „CENA ŘEDITELE“. To pražské proběhlo koncem března letošního roku v Brožíkově síni Magistrátu hlavního města Prahy.

Už v rámci tohoto „oblastního“ kola byl vítězem a tedy policistou roku pražské polici mjr. JUDr. Jaromír Badin, který tak automaticky postoupil do kola celorepublikového. A jak již bylo shora zmíněno, tak i v tomto klání se ve finále stal absolutním vítězem a tedy „POLICISTOU ROKU 2016“

Pan mjr. JUDr. Jaromír Badin nastoupil k bezpečnostním složkám v 1984. V posledních více než dvou dekádách svého profesního života působil a působí na různých postech služby kriminální policie a vyšetřování. V rámci své kariéry detektiva „bojoval“ proti mravnostní a násilné trestné činnosti, aby nakonec zakotvil na postu vedoucího protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Zde rozplétá se svým týmem ty nejzávažnější delikty na poli zmíněné problematiky.

Tento jednoznačný profesionál ve svém oboru má ale mnohem větší záběr činností, než by si mohl kdokoli myslet. Krom práce detektiva se také věnuje preventivní činnosti. Dle jeho slov je stejně, ne-li více, důležité řešit hlavně příčinu a vznik problému, než jeho následek. Proto mezi jeho další aktivity patří například přednášková činnost jak pro své kolegy „ve zbrani“, tedy policisty, strážníky městských policií nebo zaměstnance ministerstva vnitra, tak i pro studenty různých vzdělávacích zařízení v podobě základních a středních škol.

Vítěz letošní ankety pan mjr. Badin je kolegy vnímán jako skvělý šéf, který je vůči svým podřízeným empatický a je jimi pro své lidské a profesní kvality velice uznávaný. Takto vnímán není Jarda ale pouze svým týmem, nýbrž všemi, kteří měli možnost a čest se s ním jak v osobním, tak profesním životě potkat.

Nutno také zmínit, že letošní vítěz si svůj profesní život prožil takzvaně od píky, tedy od řadového uniformovaného policisty na ulici, až po současnou pozici vedoucího oddělení drogové problematiky na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy.

Na základě popsaného si dovolím tvrdit, že pan. mjr. JUDr. Jaromír Badin je jednoznačným vzorem jak pro současné, tak budoucí kolegy policisty.

por. Mgr. Tomáš Hulan, PČR