logo

Poslední výjezd slánského hasiče nadstrážmistra Bohumila Teimla

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V pátek 27. dubna 2018 přesně v 14:00 hodin se naposledy rozsvítila poplachová světla a byl vyhlášen symbolický poplach pro kolegu nstržm. Bohumila Teimla ze stanice HZS Slaný.

Na slavnostním nástupu mu mnoho zdraví a štěstí v civilním životě nejprve popřál ředitel územního odboru Kladno plk. Ing. Tomáš Hradil a následně i velitel stanice npor. Ing. Martin Vondra.

Bohumil Teiml nastoupil k hasičskému sboru v březnu roku 1993 na stanici v Kladně. Po dvou měsících byl přeložen do Slaného, kde působil celých 25 let ve funkci hasič – strojník. „Bohouš“ se vždy aktivně zapojoval do všech činností – a to jak u zásahu, tak i do dění na stanici. V průběhu dlouholeté služby se zúčastnil mnoha náročných a rozsáhlých událostí, nejvíce mu v paměti utkvěly povodně z let 2000, 2002 a 2013 nebo požár v podniku Bateria Slaný.

V souvislosti s výkonem služby byl dvakrát zraněn, nejprve při likvidaci požáru objektu s výskytem tlakové lahve ve Zlonicích a podruhé při dopravní nehodě CAS jedoucí k zásahu v Hobšovicích. Sbor přichází o zkušeného hasiče a vynikajícího kolegu, a to v důsledku služebního úrazu.

Všichni kolegové přejí pevné zdraví a pohodu do dalších let!

Martin Vondra, HZS SČK