logo

Pražská policie před Vánoci posiluje bezpečnostní opatření v bankovních domech i při převozech peněz

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Před letošními vánočními svátky, jako již tradičně, zesílí Pražská policie bezpečnostní opatření týkající se bankovních domů, ale samozřejmě nejen jich.

Policisté se v rámci hlídkové činnosti více zaměří na ochranu vytipovaných peněžních ústavů a kontrolu osob pohybujících se v jejich blízkosti. Nicméně vlastní preventivní opatření si u vytipovaných poboček zajišťují samozřejmě i samotné bankovní domy. Tento postup je výsledkem úzké spolupráce kriminalistů s Českou bankovní asociací.

V minulých letech se rovněž osvědčilo zaměření policie na bezpečnost při svozech tržeb z obchodních domů a s tím související převozy peněz z bankovních ústavů a k bankomatům. Tento druh trestné činnosti v předvánočním období tradičně zaznamenává mírný vzestup, policisté proto učiní i letos potřebná preventivní opatření. Policie je samozřejmě v úzkém kontaktu s bezpečnostními agenturami zbývajícími se převozy peněz a rovněž managementem velkých obchodních řetězců a společně vyhodnocují bezpečnostní rizika a přijímají odpovídající opatření.

Počet loupežných přepadení v Praze několik posledních let klesá. V roce 2017 řešili kriminalisté celkem 236 případů, z čehož 148 objasnili, tj. 62,7 %. Ke konci listopadu 2018 eviduje pražská policie 166 skutků. Objasněnost se konstantně pohybuje průměrně kolem 60-ti %.

V roce 2017 vyšetřovali policisté 2 případy loupeží v peněžních ústavech, přičemž se oba podařilo úspěšně objasnit. V letošním roce pak evidují k dnešnímu dni 1 loupežné přepadení bankovní pobočky, které je dosud neobjasněno. Na tomto dosud nevyřešeném případu kriminalisté i nadále pracují. Rostoucí podíl na objasněnosti loupeží v bankovních domech v metropoli má nejen široká veřejnost a policie, ale rovněž aktivní přístup jednotlivých bank v otázce jejich bezpečnostních opatření.

„I když jednotlivé bankovní domy mají vlastní bezpečnostní opatření, jedno mají společné – snížení hotovostí na jednotlivých pokladnách. Lupiče od páchání přepadení pak velice často odrazuje nejen vysoký trest hrozící za tento trestný čin, ale i nevelké částky takto získané. Z předchozích statistických informací je patrné, že se daří objasnit tento druh trestné činnosti, a to také díky aktivní spolupráci s bezpečnostními odbory jednotlivých bank. Pražská policie intenzivně spolupracuje s Českou bankovní asociací, což velice přispívá k efektivitě objasňování této trestné činnosti„ konstatoval mjr. Mgr. Jiří Zábrodský, vedoucí oddělení pražského krajského ředitelství, jehož tým kriminalistů se zabývá loupežnými přepadeními v Praze.

Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy