logo

Pražský hasič Jiří Kubeš absolvoval speciální kurz koordinace a řízení operací USAR

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Kurz INSARAG se uskutečnil ve francouzské Valabre od 26. února do 3. března 2017.

Valabre je jedna ze dvou hasičských škol ve Francii zaměřených na výuku taktiky boje proti lesním požárům a dalším nebezpečím.

Specializovaný kurz pořádal INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), který metodicky řídí USAR týmy a jejich koordinaci.

Cílem tohoto kurzu bylo předat nejnovější poznatky z posledních mezinárodních záchranných operací všem účastníkům kurzu tak, aby se po návratu do svých domovských zemí stali školiteli pro své USAR týmy. Témata byla zaměřena na oblast přípravy na misi, získávání relevantních informací o zasažené zemi, rozsahu devastace a možném místu nasazení.

Dále bylo rozebíráno sdílení informací v průběhu mise pomocí standardizovaných vzorů a prohlubování znalostí při využívání “Virtual OSOCC”, což je webový portál právě pro sdílení informací. Jsou zde aktuální údaje o probíhajících zásazích USAR týmů po celém světě. Obsahuje i informace o cvičeních a školení. Koordinátoři USAR týmů mají tak přehledné informace s možností upozorňování na vznik mimořádných událostí po celém světě.

Na kurzu byl představen nový informační nástroj “KoBo“ jehož „otcem“ je Peterem Wolf z THW, který byl na kurzu přítomen. Nástroj “KoBo” funguje na platformách iOS, Android a přes webové rozhraní. Je to vlastně převedení papírové verze všech vzorů a potřebných dokumentů u zásahu do elektronické podoby, po připojení zařízení na internet se vše nahraje na webový portál a koordinátorům USAR týmů.

V kurzu si posluchači také upřesnili smysl a správné fungování R/DC (reception/departure centre), SCC (sector coordination cell) a UCC (usar coordination cell). Jedná se o zřízení prvního kontaktního a informačního bodu pro přijíždějící týmy. Toto stanoviště musí zajistit certifikovaný tým, který dorazí na místo neštěstí jako první, pokud již nebylo žřízeno příslušníky UNDAC – United Nations Disaster Assessment and Coordination.

O vysoké úrovni kurzu svědčí i kvalita přednášejících v čele s Američanem Deweym Perksem a jeho kolegy z US AID a UK ISAR. Dále byl mezi přednášejícími Russ Turner z Austrálie. Statiku a poškození budov přednášela Solveig Thorvaldsdottir z Islandu, zodpovědná za stanovení hodnotících standardů poškození objektů.

Po celou dobu kurzu byl osobně přítomen i zástupce UN OCHA (United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs) pan Luccien Jaggi. UN OCHA je nejvyšší orgán pro koordinaci humanitárních pomocí.

Na tento kurz bylo vysláno 27 expertů z 16 převážně Evropských států, Ománu, Maroka, Alžírska a Běloruska. Účastníci obdrželi v tištěné a elektronické podobě prezentace jednotlivých přednášejících, které mohou následně prezentovat ve svých zemích. Každý účastník kurzu získal diplom a odznak o absolvování kurzu. Jiří Kubeš je tak prozatím jediným certifikovaným školitelem pro ČR.

Český těžký USAR odřadu je složen z 69 osob. Toho je 56 příslušníků HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje, 1 statik, 2 lékaři z Úrazové nemocnice v Brně a 10 kynologů vlastnících atesty ministerstva vnitra. Příslušníci HZS ČR jsou do odřadu vybíráni na základě zdravotní a psychické způsobilosti, jsou předem očkováni proti nakažlivým nemocím a odborně připravováni. K dalším požadavkům patří znalosti cizích jazyků, velitelské funkce a odborná specializace.

Hlavním úkolem USAR odřadu je vyhledání, vyproštění a prvotní ošetření osob uvězněných v sutinách objektů, zřícených následkem přírodních katastrof, nehod či úmyslného jednání. USAR odřad je způsobilý k vyhledávání s pomocí vyhledávacích psů a vyhledávací techniky, k vyzvednutí těžkých nákladů, k prořezávání železobetonu a ocelových konstrukcí, k záchraně s využitím lan, ke stavbě vzpěr a k odhalování i izolaci nebezpečných materiálů. Cílem USAR operací je zachránit co největší počet lidí v co nejkratším čase a zároveň minimalizovat riziko pro záchranáře.

Poslední zásahy USAR odřadu v ČR
4. 9. 2014 – Zřícení rekonstruovaného mostu ve Vilémov u Havlíčkova Brodu
5. 2. 2014 – Výbuch plynu a požár rodinného domu v Martinově u Ostravy
15. 9. 2013 – Výbuch plynu a zřícení dvou bytů v Šumbarku u Havířova
29. 4. 2013 – Výbuch plynu a částečné zřícení budov v Divadelní ulici na Praze 1
17. 2. 2013 – Výbuch plynu a požár bytového domu ve Frenštátu pod Radhoštěm

Zahraniční mise českého USAR odřadu
2015 Nepál (pouze logistická část týmu)
2005 Pákistán (pouze logistická část týmu)
2003 Irán
1999 Turecko

Martin Kavka, HZS Praha