logo

Přebor Vězeňské služby České republiky v praktické střelbě ze služebních zbraní pro rok 2018 zná své vítěze

jhc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve dnech 4. až 7. června 2018 se v Opařanech u Tábora uskutečnil Přebor Vězeňské služby České republiky v praktické střelbě ze služebních zbraní pro rok 2018. Přeboru se zúčastnilo celkem 62 závodníků z toho 18 žen. Pozvání k účasti na přeboru přijali zástupci Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky, Policie Spolkové republiky Německo, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.

Hodnocení přeboru se provádělo ve dvou úrovních, a to u příslušníků Vězeňské služby České republiky a v kategorii Open, která zahrnovala i pozvané hosty z ostatních bezpečnostních sborů. Dále byly hodnoceny kategorie jednotlivců mužů i žen a smíšených družstev. Nejúspěšnějším střelcem Vězeňské služby České republiky se stal Zdeňek Balej z Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. Nejlepších výsledků mezi ženami dosáhla Zora Špundová z Vazební věznice Olomouc. Oběma jmenovaným udělil generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal titul Přeborník Vězeňské služby České republiky. Nejlepších výsledků v družstvech dosáhlo družstvo z Věznice Horní Slavkov ve složení Petr Krčka, Tereza Karhanová a Gabriel Balog.

Za velký přínos přeboru lze považovat skutečnost, že se střílelo ze standardních služebních zbraní, což svědčí o profesionálním ovládání služebních zbraní při každodenním výkonu služby. Velkým přínosem rovněž bylo porovnání střeleckých zkušeností s ostatními bezpečnostními sbory, jak tuzemskými, tak i zahraničními, a dále v rozmanitosti využití služebních zbraní a jednotlivých odlišností ve způsobu realizace praktické střelby v rámci střelecké přípravy.

Nejúspěšnějším střelcům předával v areálu Zotavovny Pracov medaile, poháry a diplomy velitel přeboru Alexandr Vidlák společně s Ladislavem Matoušem.

VS ČR