logo

Před velkým společným cvičením se sešli instruktoři drážďanské pořádkové jednotky a ústecké Speciální pořádkové jednotky

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V rámci projektu „Zlepšení bezpečnosti v Česko-saském příhraničí – mobilně a efektivně ve společném příhraničí“ se dne 14. března 2018 uskutečnilo plánované setkání instruktorů Pořádkové jednotky Dresden a Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje v areálu Nochten v SRN.

Cílem schůzky bylo projednání konkrétní spolupráce na plánovaném společném velkém ročním cvičení obou jednotek v rámci projetu Zlepšení bezpečnosti v Česko-saském příhraničí – mobilně a efektivně ve společném příhraničí, které se uskuteční ve dnech 25. – 26. 4. 2018 v Nochtenu v SRN.

Setkání proběhlo v kolegiu pracovní skupiny jednotek obou států, za českou stranu se účastnil instruktor metodik a jeho tým složený z instruktorů speciální pořádkové jednotky, včetně tlumočníka oddělení mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

Setkání zahájil vedoucí instruktor Pořádkové jednotky Dresden, který nastínil témata činností při cvičení. Cvičení bude kompletně zaměřeno na pořádkovou činnost, jako je taktika a eliminace teroristů v budově, tedy ochrana měkkých cílů. Byla provedena rekognoskace prostoru určeného pro společné cvičení ve vojenském areálu Nochten.

por. Šárka Poláčková, Policie ČR