logo

Při bezpečnostní akci dopadli pardubičtí cizinečtí policisté sedm cizinců s padělanými doklady, při jiné pak dopadli dvě hledané osoby

pak msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V průběhu listopadu 2018 cizinecká policie v Pardubicích naplánovala a realizovala několik cílených kontrol zaměřených na nelegální pobyt cizinců, nelegální zaměstnávání, drogovou problematiku a padělané a pozměněné doklady.

Jedna z akcí se uskutečnila v polovině listopadu ve výrobně potravinářského podniku v Pardubicích, kde policisté zajistili celkem 7 cizinců s padělanými doklady. Všichni zajištění cizinci byli občany třetího státu a před vstupem do České republiky si za poměrně vysoký finanční obnos opatřili padělané doklady totožnosti.

V těchto konkrétních případech se jednalo o občanské průkazy Litvy nebo Polska, na nichž byla uvedená smyšlená a neexistující jména. Přes vnější hranici do Evropské unie však cizinci cestovali na svůj skutečný národní biometrický pas. Poté, co se tito lidé dostali na území ČR, zneužili bezvízovou dohodu, která jim umožňuje pobyt na území členských států EU po dobu maximálně 90 dnů, k tomu, aby nelegálně vstoupili na český trh práce a pod smyšlenou identitou se nechali zaměstnat. Policisté s cizinci zahájili řízení o správním vyhoštění. Správní orgán Odboru cizinecké policie zároveň vydal rozhodnutí o zajištění osob do Zařízení pro zajištění cizinců do doby realizace vyhoštění. Ve správním řízení bude rozhodnuto o době, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států EU. Tato doba může být až pětiletá. Současně je proti cizincům vedeno i trestní řízení ve věci padělání a pozměnění veřejné listiny, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, nebo zákaz činnosti.

Opakované kontroly probíhaly také na ubytovacích zařízeních na Pardubicku a Chrudimsku. K týmu policistů z cizinecké policie se připojil i psovod se psem speciálně vycvičeným na vyhledávání drog a kriminalisté se specializací na drogovou problematiku. V jednom z pokojů, kde byl toho času ubytován občan balkánského státu EU, nalezli policisté omamné a psychotropní látky. Vzhledem k množství zajištěné zelené sušiny byly v této věci zahájeny úkony trestního řízení. Díky precizní přípravě byli policisté připraveni i na případná nestandardní jednání cizinců, jako je skrývání se, pokus o útěk nebo záměrné zastírání identity. Díky včasné reakci tak došlo k zatčení dvou osob, na které byl soudem vydán zatykač pro majetkovou trestnou činnost a také k zajištění cizince, který nad rámec bezvízové dohody setrvával na území České republiky i po uplynutí 90 dnů. Zatčení cizinci byli eskortováni k soudu. Cizinci bez oprávnění k pobytu uloží cizinecká policie správní vyhoštění, jehož délka může být až 3 roky.

Četnost kontrol objektů pro výdělečnou činnost v Pardubickém kraji dosáhla jen za první polovinu listopadu čísla 60, kdy tento údaj potvrzuje setrvalý trend. Od počátku roku již bylo zkontrolováno téměř 900 pracovišť. Zajištění většího počtu nelegálně pracujících cizinců se stává již standardem, příkladem může být případ z října, kdy bylo na staveništi bytového domu zajištěno 16 cizinců najednou. Listopad přinesl v této oblasti zatím 18 nových případů.

Pardubická cizinecká policie od začátku roku zkontrolovala téměř 28 000 cizinců při více než 10 000 pobytových kontrolách. S 225 cizinci zahájila řízení o správním vyhoštění a 41 případů bylo řešeno v trestněprávní rovině. Z 8773 prověřených dokladů policisté odhalili 87 padělků.

kpt. Mgr. Iveta Skupien, Policie ČR