logo

Při kontrolní akci odhalili cizinečtí policisté v Ústeckém kraji 17 nelegálně pracujících cizinců

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V pondělí 25. 9. 2017 kontrolovala hlídka policistů cizinecké policie na tržnici na Cínovci pět státních příslušníků Ukrajiny. Při kontrole cizinci předložili platné cestovní pasy Ukrajiny, které je opravňovaly ke vstupu a pobytu na území ČR. Jelikož cizinci nepředložili žádné platné povolení k zaměstnání, které by je opravňovalo k výkonu práce na území ČR, byli na místě zajištěni a eskortováni na oddělení k provedení dalších služebních úkonů. Bylo s nimi zahájeno správní řízení o správním vyhoštění z území členských státu EU.

Téhož dne probíhala také kontrola cizinecké policie společně s pracovníky Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj v areálu firmy v Teplicích. Tři státní příslušníci Ukrajiny při kontrole předložili platné cestovní pasy Ukrajiny a platná polská víza, která je ale neopravňovala k výkonu zaměstnání na území ČR. Cizinci byli zajištěni, eskortováni na oddělení a bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z přechodného pobytu na území ČR.

O den později, v úterý 26. 9. 2017, byla ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký a Liberecký kraj provedena kontrolní akce v prostoru staveniště v Litoměřicích. Ani v tomto případě dva cizinci nepředložili žádný doklad opravňující je k zaměstnání na území České republiky ani povolení z Úřadu práce, a proto byli zajištěni a eskortováni k dalším služebním úkonům. S cizinci bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění.

Hlídka cizinecké policie rovněž v úterý prováděla pobytovou kontrolu v lesním porostu na Mostecku. Sedm příslušníků Ukrajiny, kteří zde sázeli stromky, předložilo ke kontrole pouze platný cestovní pas s vylepeným platným vízem Polska. Doklad opravňující k zaměstnání na území České republiky ani povolení z Úřadu práce cizinci neměli. Byli proto zajištěni a eskortováni oddělení. Také s nimi bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z přechodného pobytu na území ČR.

por. Šárka Poláčková, Policie ČR