logo

Při rozsáhlé kontrolní akci odhalili policisté a celníci 104 nelegálně pracujících cizinců

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V průběhu minulého týdne proběhla celostátní akce „Factory 2018“, která byla zaměřena na dodržování zákona o zaměstnanosti. Jednalo se o součinnostní kontroly celní správy a cizinecké policie, zaměřené na oblast subdodavatelských firem přidružených k automobilovému průmyslu.

Uskutečněné akce se zúčastnilo zhruba 200 celníků a 370 policistů. V rámci celé republiky zkontrolovali 72 subjektů, kdy u 54 zjistili porušení právních předpisů na úseku zaměstnávání cizinců.

Z celkového počtu 719 kontrolovaných pracujících cizinců (414 občanů EU a 305 občanů mimo EU) bylo u 122 osob ze třetích zemí (mimo EU) pojato důvodné podezření z nelegálního výkonu práce a v 541 případech (368 občanů EU a 173 občanů „třetích zemí“) na místě kontroly zaměstnavatel neprokázal splnění oznamovací povinnosti příslušnému Úřadu práce.

Nejvíce případů podezření na nelegální práci cizinců ze „třetích zemí“ zjistili kontrolní orgány v Libereckém, Karlovarském, Královehradeckém kraji a hlavním městě Praha. Krajem s největším počtem nedodržení informačních povinností ze strany zaměstnavatele je Plzeňsko.

Zjištěná porušení vybraných ustanovení zákona o zaměstnanosti budou jednotlivými celními úřady postoupena k dalšímu řízení na místně příslušné Oblastní inspektoráty práce. Zaměstnavatelům hrozí sankce až do výše 10 milionů korun.

Youtube Video
Podívat se na video

Policisté se při akci rovněž zaměřili na potírání trestné činnosti v souvislosti s nelegální migrací, odhalování padělaných a pozměňovaných cestovních dokladů a jiných osobních dokumentů. Do akce se zapojilo všech 14 krajských ředitelství Policie ČR.

Výsledky akce potvrdily trend zaměstnávání cizinců zejm. z Ukrajiny a Moldávie bez platného pracovního povolení. Při kontrolách bylo zjištěno 104 osob při nelegální výdělečné činnosti a 3 osoby při nelegálním pobytu na našem území. Policie zahájila celkem 110 řízení o správním vyhoštění (nejvíce v Karlovarském kraji – 26, Středočeském kraji – 22 a Libereckém kraji – 20), 172 osob se dopustilo přestupku podle zákona o pobytu cizinců na území ČR a uložili jsme 57 blokových pokut v celkové výši 28 400 Kč. Dvě osoby se dopustily trestného činu a jeden cizinec byl umístěn do zařízení pro zajištění cizinců.

plk. Mgr. Kateřina Rendlová, Policie ČR