logo

Proběhl 12. ročník celostátní soutěže služebních psů „VELKÁ CENA MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC“

lbk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V sobotu 22. dubna 2017 se do areálu Kynologického klubu Liberec-Pavlovice sjelo 15 služebních psů se svými psovody z celé České republiky, aby změřili síly na 12. ročníku celostátní soutěže služebních psů „VELKÁ CENA MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC“ pořádané Městskou policií Liberec a Kynologickým klubem Liberec-Pavlovice ve spolupráci s Centrem Vojenské kynologie AČR Chotyně, Vazební věznicí Liberec, firmou Krmiva Liberec a výrobcem krmiv pro psy a kočky Nativia s.r.o.

Nad celostátním kláním převzal záštitu primátor Statutárního města Liberec pan Tibor Batthyány, mediálním partnerem byl Týdeník policie. Zastoupeni byli příslušníci městských a obecních policií, Vězeňské služby, Armády ČR, Policie ČR a členové kynologických klubů.

Plnění úkolů obranných prací, které byly pro některé psy velkým oříškem, přihlížela téměř stovka diváků, pro které se stala soutěž lákavou podívanou, mnohdy spojenou s údivem, k čemu všemu jsou služební psi vycvičeni a jaké situace jsou schopni zvládnout díky sehranosti se svým psovodem. Nejtěžší práci však měli figuranti, kteří zde byli v roli ukrytých, utíkajících nebo útočících pachatelů. Psi měli po absolvování poslušnosti za úkol projevit svou nebojácnost a odvahu při průzkumu autobusu, odhalení ukrytého pachatele a následném zpacifikování druhého útočícího pachatele, při překonání řeky, zadržení útočícího ozbrojeného pachatele, likvidaci výtržníka, či při zadržení pachatele, který se snažil ujet z místa činu na jízdním kole.

Celkovým vítězem soutěže se stal služební pes Noris z Hückelovy vily se svým psovodem Pavlem Roučkem z VS ČR – Věznice Jiřice.

Poděkování patří rozhodčímu, figurantům a členům klubu, kteří se vzorně postarali o průběh soutěže.

Výsledky soutěže:
Jednotlivci:
1. místo Noris z Hückelovy vily a Pavel Rouček, VS ČR – Věznice Jiřice
2. místo Yner z Kraje Karla IV. a Michal Firman, VS ČR – Věznice Stráž p. Ralskem
3. místo Cezar Redvixen a Petr Šípek, VS ČR – Věznice Stráž p. Ralskem

Soutěž družstev:
1. místo Yner z Kraje Karla IV. a Michal Firman, VS ČR – Věznice Stráž p. Ralskem a Bolt z Jimmyho lesa a Filip Gavor, SKS TART Liberec

Nejlepší kontrolní výkon:
Bony a Romana Svobodová, PČR SZKČ Liberec

MP Liberec

helicoptershow