logo

Problém autovraků? Nefunkční zákon a malá odvaha

zlk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Co brání odtažení dlouhodobě odstavených vozidel z parkovišť? Především nedokonalá legislativa a malá odvaha úředníků státní správy. Takový je názor náměstka primátora města Zlína Ondřeje Bětáka na problematiku tzv. autovraků.

„Aut v dezolátním stavu evidujeme ve Zlíně dlouhodobě kolem třiceti. Všechna zabírají cenná místa, kde by mohly parkovat používané vozy. My, tedy představitelé samosprávy, máme velkou snahu tento problém řešit, jenže sami nemáme rozhodovací pravomoc,“ prohlásil Ondřej Běták.

Dle Odboru koncepce a realizace dopravních staveb magistrátu, který z pozice státní správy tuto problematiku řeší, může být vozidlo označeno za vrak jen tehdy, pokud je trvale technicky nezpůsobilé provozu. „Za trvalou technickou nezpůsobilost lze považovat pouze takovou, jejíž obnovení by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla – to je například chybějící části hnacího agregátu či výrazné poškození karoserie havárií apod.,“ vysvětlil Petr Hlaváč z Odboru koncepce a realizace dopravních staveb. Většina vozidel, na které občané upozorňují, však podle něj vrakem nejsou a státní správa tedy nemůže zahájit správní řízení. Zákon totiž počítá i se situacemi, kdy může být majitel auta například dlouhodobě hospitalizovaný nebo ve výkonu trestu odnětí svobod.

Podle Ondřeje Bětáka je tento zákon pro efektivní řešení problémů s autovraky zcela nefunkční. „Drtivá většina aut, které označuje pouze za vozidla dlouhodobě odstavená, jsou fakticky vraky, které už k jízdě sloužit nemohou a kterých se majitelé odstavením na parkoviště pouze zbavili. Tak to je a úředníci státní správy by měli najít dostatek odvahy k tomu, aby je za autovraky dokázali označit a tím umožnili jejich odstranění. Bez jejich rozhodnutí to totiž nejde. A proto ročně odstraníme maximálně pár kusů, místo pár desítek,“ mrzí náměstka primátora.

Legislativu se město Zlín snaží změnit a to prostřednictvím Svazu měst a obcí, jehož je členem, a jehož možnosti jsou v tomto směru větší. Jde však o řešení, jehož realizace si vyžádá čas.

Radnice o dlouhodobě odstavených vozidlech ve Zlíně ví. Každé z nich již bylo strážníky Městské policie označeno samolepkou, která vyzývá majitele k řešení. „Všechna tato auta jsou elektronicky evidovaná a předaná vlastníkům komunikace k řešení. Je to jediná delegovaná pravomoc městské policii k této problematice. Opakovaně předáváme poznatky i s fotodokumentací, naposledy na vyhrazeném parkovišti pod Sole, kde jsou minimálně 4 taková vozidla“ konstatuje ředitel MP Milan Kladníček. Velká většina majitelů těchto aut na výzvy nijak nereagují.

Mgr. Pavel Janík, MP Zlín