logo

Profesionální a dobrovolní hasiči z Jaroměře cvičili v josefovském podzemí, nácvik simuloval záchranu pohřešovaných osob z podzemních chodeb

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Podzemní komplex pod pevností Josefov čítá desítky kilometrů chodeb, ve kterých se vyznají jen historici nebo místní nadšenci vojenské historie. Ale co se stane, pokud se někdo v chodbách zatoulá? Na pomoc jsou povoláni hasiči…

Skupinka tří osob z řad návštěvníků hudebního festivalu se rozhodla josefovské chodby prozkoumat. Po dvou hodinách od předpokládaného návratu už o ně začínají mít přátelé strach. Tímto příběhem začalo taktického cvičení profesionálních i dobrovolných jednotek z Jaroměře.

V první fázi nemají hasiči přesné informace, v jaké části chodeb se osoby pohybují. Chodby mají totiž hned několik volných vstupů do podzemí. Hasiči přivolávají na pomoc místní znalce terénu, zástupce spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV.

Již po několika metrech v podzemní chodbě ztrácí hasiči signál. Nefungují vysílačky ani mobilní spojení, a o to je samotný zásah těžší. Po pár minutách, kdy hasiče v chodbách doprovází místní průvodce, nalézá první vyslaná záchranná skupina tři pohřešované osoby, jež jsou zraněny. Na místě jim je poskytnuta první předlékařská pomoc a na základě druhů zranění určují hasiči pořadí záchrany osob. Záchrana probíhá postupně, neboť zdravotní stav zraněných ani prostorové podmínky podzemních chodeb neumožňují vysvobození více osob najednou.

Nalezené osoby jsou postupně vyneseny na záchranné podložce. Hasiči se s každým zachráněným člověkem musí prodírat často úzkými chodbami, kde je manipulace s osobou na nosítkách obtížná. To vše pouze za osvětlení z vlastních baterek.

Taktické cvičení bylo ukončeno po téměř tříhodinovém zásahu. Během té doby se v podzemí vystřídaly celkem tři záchranné skupiny složené z profesionálních hasičů z Jaroměře a dobrovolných hasičů z částí Jaroměř – město, Jezbiny a Semonice.

Ačkoliv se jednalo o cvičný zásah, hasiči si vyzkoušeli velmi náročnou záchrannou činnost v neznámém prostředí. Ve skutečnosti při podobné mimořádné události jednotky prozatím nezasahovaly. Všichni zúčastnění se po zásahu shodli, že pro tento typ zásahu je naprosto klíčová místní znalost podzemních chodeb. Proto bude navázána užší spolupráce s místními spolky, které se o areál pevnosti Josefov starají.

Poděkování patří spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV za spolupráci na přípravě a provedení taktického cvičení

por. Mgr. Martina Götzová, HZS KHK