logo

První fázi výcviku v Litvě mají vojáci rotního uskupení Training Bridge 2017 za sebou

Vojáci rotního úkolového uskupení Training Bridge 2017 mají za sebou první bojové střelby na litevském území. Těmito bojovými střelbami byla zároveň ukončena fáze výcviku zaměřená na přípravu jednotky na úrovni družstva.

Hlavním tématem bojových střeleb bylo zaujetí obrany v dotyku s nepřítelem. „Dle námětu cvičení družstvo, které v pěší patrole plnilo úkoly čelního zajištění, narazilo na nepřítele. Pod palbou se stáhlo a zaujalo pro obranu výhodnou čáru. Na povel velitele družstva pak vojáci zahájili budování obranného postavení,“ říká zástupce velitele rotního úkolového uskupení nadporučík Radek Pavlica.

Taktické cvičení s bojovou střelbou představuje nevyšší formou přípravy jednotek na jednotlivých stupních. Bojové střelby jsou pak metodou přípravy jednotek, která se nejvíce podobá reálnému boji. Právě jimi byla ukončena fáze přípravy na úrovni družstev na cvičení Training Bridge 2017. Od této chvíle bude další výcvik soustředěn již na úroveň čet.

„S výkonem pěších družstev svojí čety jsem byl spokojen. Družstva dokázala zkušenosti a dovednosti nabyté předchozím výcvikem aplikovat v podmínkách blížících se reálnému boji,“ komentuje výkony vojáků velitel 3. pěší čety poručík Josef Enderle.

kapitán Daniel Waclawek, AČR