logo

Psovodem roku 2018 se v Libereckém kraji stal pprap. Ladislav HYTTYCH

lbk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V uplynulém týdnu, v pátek 14. prosince 2018 pořádalo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje slavnostní vyhlášení 9. ročníku soutěže „Psovod roku 2018“, které se uskutečnilo v policejním zařízení v obci Černousy.

Letošním vítězem soutěže se na základě dosahovaných výsledků ve službě v průběhu celého roku stal pprap. Ladislav HYTTYCH z oddělení služební kynologie Liberec.

Ocenění převzal z rukou náměstka krajského ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Pavla Bartoše, MBA, dále plk. Mgr. Petra Šikoly z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje – vedoucího odboru služby pořádkové policie a vedoucího oddělení služební kynologie mjr. Mgr. Aleše Jehličky. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili i starostové Habartice města Frýdlant – Ing. Dan Ramzer, obcí Habartice – Ing. Bc. Stanislav Briestenský, Černousy – Miroslav Richter.

Ocenění obdržel nejen za výborné výsledky v průběhu celého roku, ale i za následující čin:
V pondělí 15. ledna 2018 krátce po druhé hodině odpoledne obdrželi policisté Integrovaného operačního střediska v Liberci oznámení o tom, že kamarád oznamovatele, v současné době již postarší muž má v úmyslu, vlivem svého špatného psychického stavu, si sáhnout na život.

Okamžitě po oznámení na tísňovou linku začaly policejní hlídky po muži pátrat. Informace od oznamovatele, který s operátory operačního střediska maximálně spolupracoval, však byly jen kusé. O svém známém, který chtěl ukončit svůj život, a o jeho současném výskytu, měl oznamovatel jen velmi málo informací. Předal policistům popis jeho vozidla a také informaci o možné lokalitě, kde by se měl muž pravděpodobně nacházet. Mělo se obecně jednat o lesní porost, nedaleko Hrádku nad Nisou, poblíž silnice I. třídy.

Několik policejních hlídek bylo operačním střediskem naváděno do zmiňované lokality, avšak bez informací o přesném místu, kde by mohl muž se svým vozem být. Čas neúprosně ubíhal. V sázce byl lidský život. Policista ze Skupiny základních kynologických činností v Liberci byl na místo vyslán také.

Vysílačkou umístěnou ve služebním vozidle se nesl hlas operačního důstojníka se všemi získanými informacemi. Konkrétní místo, kde by mohl muž být, však nikdo netušil. Popisovanou lokalitu možného výskytu hledaného muže psovod velmi dobře znal. Vyhodnotil si místa, kde by se psychicky „zlomený“ padesátník mohl nacházet a zamířil do prostoru, o kterém se domníval, že by mohl být právě tím místem. Ve své intuici se nemýlil

Po téměř dvou kilometrech cesty lesním porostem spatřil odstavený osobní automobil. Auto odpovídalo popisu, který dostal od kolegů z operačního střediska. Na místě řidiče spatřil sedět zkrvaveného muže. I přes značnou ztrátu krve muž ve voze s psovodem začal komunikovat. Tiše, odevzdaně. Byl však stále při vědomí. Psovod o svém nálezu vyrozuměl operační středisko a neprodleně počal zraněnému muži poskytovat první pomoc, pomoc nezbytnou k záchraně jeho života.

O několik málo minut na místo přijela další policejní hlídka kolegů z obvodního oddělení v Hrádku nad Nisou a za nimi pak již „vytoužený vůz záchranky“. Lékaři si zraněného muže převzali do své péče a poté jej převezli do nemocničního zařízení v krajském městě. Celá akce, od oznámení, až po předání zraněného muže lékařům, netrvala déle jak 45 minut. A o minuty zde šlo. O minuty života nebo smrti.

Včasnou a okamžitou pomocí člověku v bezprostředním ohrožení života, ze strany policejního psovoda, ale samozřejmě také spoluprací mezi dalšími složkami Integrovaného záchranného systému, se podařilo zachránit lidský život. To nejcennější, co všichni máme. To nejcennější, co nejde jiným způsobem nahradit.

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová, Policie ČR