logo

Psovodi MP Jaroměř vypátrali promrzlého bezdomovce

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 22.2.2018 krátce po 19. hodině obdržela MP Jaroměř oznámení o ohni na promenádách u vojenského polygonu s tím, že u ohně sedí jakýsi muž. Hlídka vyslaná na místo provedla pátrání s negativním výsledkem, ale podařilo se jí najít oznamovatele a ten uvedl, že se u ohně nacházel muž z Josefova, který je prakticky bezdomovec.

Bohužel ani opakované pátrání na označeném místě nepřineslo výsledek.

Vzhledem k venkovním teplotám měli strážníci důvodnou obavu o mužovo zdraví a život a požádali o pomoc psovody z denní směny, kteří byli ještě přítomni na služebně. Str. Ságner se psem Yankee a str. Urban se psem Roxy pak provedli pátrání v prostoru polygonu a promenád a nakonec promrzlého muže nalezli.

Ten byl pak přepraven ke služebně MP, kde jej ošetřila posádka RZS. Následně bylo rozhodnuto o umístění muže na PZS v Hradci Králové. Co by se stalo pokud by muž nalezen nebyl nechtějme raději ani domýšlet a psovodům i jejich čtyřnohým parťákům patří velký dík.

MP Jaroměř