logo

Půlroční bilance pražské policie pohledem krajského ředitele

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Vyhodnocení činnosti Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy provedl jeho ředitel plk. Mgr. Jan Ptáček. Ten věnoval pozornost oblasti kriminality, především závažné trestné činnosti, policejním akcím v centru metropole a situaci v dopravě. Konkrétnosti najdete v přiložené prezentaci.

Stran nápadu trestné činnosti pan ředitel konstatoval, že v této oblasti je v porovnání se stejným obdobím loňského roku buď setrvalý, nebo se zlepšující stav. Stran násilné trestné činnosti věnoval pozornost trestným činům vražda a loupež. V obou těchto sledovaných kategoriích eviduje pražská policie pokles nápadu trestné činnosti a zároveň vyšší objasněnost.

V oblasti majetkové trestné činnosti se zaměřil na hodnocení problematiky kapesních krádeží a krádeží motorových vozidel. I v těchto druzích trestné činnosti je zřejmý pokles trestné činnosti pachatelů a vzestup objasněnosti jednotlivých deliktů.

Dále pan ředitel Ptáček bilancoval aktivity pražské policie v centru metropole, zaměřené na eliminaci pouliční trestné činnosti a přestupků v oblasti Václavského a Staroměstského náměstí. V tomto směru uvedl, že nad rámec běžného výkonu služby provedli pražští policisté v těchto lokalitách 49 policejních akcí, do kterých bylo nasazeno 2.992 policistů. Ti při akcích celkem zkontrolovali bezmála 12.000 osob, odhalili 55 trestných činů a v příkazním řízení vyřešili 2.658 přestupků, za které uložili sankce v celkové výši 1.887.800 Kč.

Odpovídající pozornost věnoval pan ředitel i oblasti dopravy, především pak nehodovosti na území hlavního města. V tomto směru policejní statistiky sice vypovídají o poklesu počtu dopravních nehod, avšak dokladují nárůst především v kategoriích osob usmrcených, těžce, nebo lehce zraněných.

Na počtu osob usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách mají zásadní podíl především střety chodů s tramvajemi. Neutěšenou situaci v tomto směru vnímáme a prostřednictvím preventivních aktivit se tyto následky snažíme v maximální možné míře snížit.

V tomto směru stojí za zmínku preventivní projekt pražské policie a Dopravního podniku hlavního města Prahy s názvem „NENÍ CESTY ZPĚT“. Ten je zaměřen především na rizikové skupiny chodců, tedy děti a seniory, kterým se policisté a pracovníci dopravního podniku snaží zvýšit povědomí stran silniční dopravy.

V neposlední řadě také pan ředitel informoval o třech zásadních bezpečnostních opatřeních, která zajišťovala pražská policie v průběhu prvního červencového týdne. Tato bezpečnostní opatření jsme prováděli v souvislosti s kulturními a společenskými akcemi, kterými byly XVI. Všesokolský slet, koncert skupiny Rolling Stones a 115. Výročí Harley-Davidson. „Všechna tři bezpečnostní opatření jsme zvládli bez ztráty kytičky“ zhodnotil plk. Ptáček ve zkratce výsledek zmiňovaných opatření.

por. Mgr. Tomáš Hulan, Policie ČR