logo

Řady Policie ČR se v Moravskoslezském kraji rozrostly o 46 nováčků

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V září začíná pro děti školou povinné nový školní rok. Pro naše nové kolegy bude měsícem, kdy pro ně začal zcela nový profesní život. V reprezentačních prostorách zámku Kunín složilo v pátek 1. září 2017 služební slib 46 nově přijatých policistů. Šest žen a čtyřicet mužů rozšířilo řady policistů v Moravskoslezském kraji.

Naše nové kolegy přivítal ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel, jeho náměstci plk. Mgr. Radím Daněk a plk. Mgr. Radim Wita, ředitelka kanceláře ředitele plk. Mgr. Petra Nevrlá společně se zástupkyni vedoucí odboru personálního paní Šárkou Petrošovou a dalšími vedoucími pracovníky krajského ředitelství.

Úvodního slova se ujal pan ředitel. Novým kolegům popřál úspěchy v náročném povolání. Uvedl, že pravomoc, které se jim bude dostávat, musí v daleko větší míře vyvážit zodpovědností. Závěrem jim popřál úspěch nejen v práci, ale i v soukromí. Po krátkých proslovech obou náměstků, paní ředitelky a zástupkyně vedoucí personálního odboru policisté jednohlasně složili služební slib.

Celý program byl protkán nejen slovem, ale také hudbou. Skladby, které přednesli Mgr. Andrej Capovský a Petr Usvald, pedagog a absolvent Základní umělecké školy J. A. Komenského Studénka, umocnily atmosféru celého programu.

Slavnostní okamžiky skončily a pro policejní „nováčky“ začne běžná služba. Nejprve je čeká absolvování základní odborné přípravy a pak rozšíří řady policistů na Ostravsku, Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Opavsku, Novojičínsku či Bruntálsku.

Odbornou přípravu, ale zcela jiného charakteru, a to speciální kurz Kriminalistického ústavu Praha, absolvují také dvě ženy. Díky své specializaci nastoupí na odbor kriminalistické techniky a expertiz. Jedné z nich jsme se zeptali, co ji přivedlo k policii. Sdělila, že již od svých 15 let se zajímala o forenzní analytickou chemii. Tento zájem ještě vzrostl při studiu Univerzity Palackého. Když koncem loňského roku zjistila, že moravskoslezská policie hledá chemika, bylo rozhodnuto. Je ráda, že se bude věnovat vysněnému oboru a doufá, že její práce bude pomáhat lidem.

A co vy? Nechcete si také splnit dětský sen.

Stále přijímáme ženy a muže do našich řad. Policie, tak jako každá jiná organizace, se musí vyrovnávat s přirozeným úbytkem svých pracovníků. Ten je z velké části způsoben tzv. generační obměnou. Moravskoslezská policie přijímá ty, kteří mají zájem o smysluplnou a zodpovědnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří se chtějí podílet na zvýšení bezpečnosti našeho regionu.

Svou policejní dráhu zahájíte na obvodním oddělení, tedy u pořádkové policie. Budete zajišťovat veřejný pořádek, řešit přestupky nebo trestné činy. Také můžete sloužit u dopravní policie a dohlížet na bezpečnost v silnicím provozu. Záleží ovšem jen na vás, kam se chcete posunout. Po získání praxe můžete nalézt uplatnění v oborech, o kterých dosud jen sníte, třeba u kynologů nebo u kriminální policie.

Nebudeme zastírat, že jako uchazeči budete muset projít nelehkým výběrovým řízením. Předpokladem je totiž výborný zdravotní stav a také fyzická a psychická kondice. Také po přijetí do služby od vás budeme očekávat, že na sobě budete pracovat, že se budete dále vzdělávat a prohlubovat své znalosti. Ale to vám naopak přinese možnost postupu, třeba právě na vysněnou „kriminálku“.

Zato vám nabízíme v prvé řadě trvalé zaměstnání. Stálý a pravidelný příjem, kariérní růst, šestitýdenní dovolenou. Po určité odsloužené době ozdravné pobyty. Ale hlavně zajímavou, pestrou, odpovědnou a akční práci.

Pokud máte zájem o službu u policie, stačí kontaktovat personální pracoviště a doručit písemnou žádost o přijetí do služebního poměru. Musíte splňovat také další podmínky, mezi které patří např. dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou (případně vyšší), občanství České republiky, bezúhonnost a další. Více naleznete na internetových stránkách: http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx

Podmínky pro přijetí do služebního poměru:
· občanství České republiky
· věk nad 18 let
· bezúhonnost
· minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
· fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
· nejste členem politické strany nebo politického hnutí
· nevykonáváte živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nejste členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Kontakt na personální pracoviště krajského ředitelství:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Ulice 30. dubna 24
702 00, Ostrava
telefon: 974 722 409
e-mail: krpt.op.vyber@pcr.cz

por. Mgr. Daniela Vlčková, PČR