logo

Řady Policie ČR v Plzeňském kraji rozšířilo 14 nováčků

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Po úspěšně zvládnutém přijímacím řízení vstoupilo oficiálně do služebního poměru deset nových policistů a čtyři policistky. Ti všichni složili v budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje služební slib. Slavnostní akt se konal dnes za přítomnosti ředitele krajského ředitelství, plk. Mgr. Pavla Krákory, instruktorů Školního policejního střediska v Domažlicích a neposlední řadě byli pozváni příbuzní a blízcí hlavních aktérů.

Po absolvování základní odborné přípravy posílí policejní „nováčci“ výkonné útvary, zejména pak obvodní oddělení, dopravní inspektoráty a oddělení hlídkové služby.

Ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů slibují nově přijatí policisté:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně České republiky nasadit i vlastní život.“

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje stále přijímá do svých řad nové kolegy. V současné chvíli je v našem zájmu obsadit především regiony, kde je momentálně nejvyšší početní podstav policistů.

Pokud máte zájem stát se také policistou a zajišťovat bezpečnost v našem kraji, stále hledáme do svých řad nové kolegy a kolegyně, kterým nabízíme:
náborový příspěvek ve výši 75 000 korun
garantované hmotné zajištění
6 týdnů dovolené
příspěvky na rekreace
penzijní připojištění
ozdravné pobyty v délce 14 dní
zákonné výsluhové nároky a odchodné

V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, telefon: 974 322 675, 602 642 297, 602 382 023, e-mail: krpp.nabor@pcr.cz, kde získáte infomace o podmínkách přijetí do služebního poměru.

por. Mgr. Markéta Fialová, Policie ČR