logo

Reakce Policie ČR na zákrok policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V souvislosti se zákrokem policistů, ke kterému došlo 21. září 2017 v Plzni na Karlovarské třídě, chceme širokou veřejnost ubezpečit o tom, že ihned po zjištění této události, tedy ještě před její medializací, ji vedení krajského ředitelství nechalo neprodleně prošetřit.

Odbor vnitřní kontroly postup a chování policistů prošetřil, a celou věc předal k vyřízení příslušnému služebnímu funkcionáři.

„Jednání policistů, které bylo na uveřejněném videozáznamu, je neomluvitelné, vedení krajského ředitelství se s takovým jednáním neztotožňuje a nebude je tolerovat žádnému policistovi našeho krajského ředitelství. “ uvedl ředitel plk. Mgr. Pavel Krákora.

Jsme si vědomi, že veřejnost je chováním policistů silně rozhořčena, ani my se s ním rozhodně neztotožňujeme, nicméně okolnosti události jsou prezentovány pouze jednostranně. Do vyřízení věci nelze z naší strany bohužel veřejnost seznámit s celým jejím průběhem.

Reakce Policejního prezidia:
Již během včerejšího dne vedení Policie ČR projednalo celou záležitost s vedením Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, při kterém se domluvili na řešení, a v tuto chvíli se ztotožňujeme s jejich postupem. V současné době je celá záležitost v kompetenci Krajského ředitelství Plzeňského kraje, kde se jí zabývá odbor vnitřní kontroly.

mjr. Ing. Martina Korandová, Policie ČR