logo

Ředitel pražské policie ocenil 11 policistů a jednoho kriminalistu za záchranu lidských životů

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V úterý se v budově Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy uskutečnilo setkání, které inicioval pan brigádní generál Miloš Trojánek, ředitel pražské policie.

Smyslem tohoto setkání bylo poděkovat a ocenit policisty, kteří při výkonu služby zachránili, nebo přispěli k záchraně lidských životů. Do Kongresové ulice proto byli pozváni policisté, kteří hráli hlavní roli ve dvou případech.

Prvním z těchto případů je událost, při které došlo druhého prosince letošního roku ke zřícení lávky v pražské Troji. V souvislosti s touto událostí dne ředitel pražské policie ocenil celkem devět policistů a jednoho kriminalistu za činnost, kterou prováděli neprodleně po pádu lávky.

Byli to totiž právě policisté z místního oddělení Výstaviště, Dejvice a z pohotovostní motorizované jednotky, kteří dorazili na místo události jako vůbec první. Ti se po příjezdu k místu události okamžitě vrhli do studené vody, odkud zachraňovali osoby, které byly v době zřícení na lávce a při události utrpěly ve dvou případech těžká a v dalších dvou lehká zranění.

Jak je z přiložených fotek zřejmé, policisté jednak vytahovali zraněné z vody a následně byli nápomocni záchranářům, do jejichž kompetence zraněné předali.

Zmiňovaný kriminalista byl také od samého začátku na místě události a koordinoval tam všechny přítomné policejní síly tak, aby jejich činnost byla co nejefektivnější, a zároveň, aby nedošlo ke zmaření důležitých stop a důkazů. A je to právě tento kriminalista, který do této doby přímo na místě události vede vyšetřování, v rámci kterého úzce spolupracuje s dalšími odborníky.

Všechny tyto policisty ocenil pan brigádní generál Trojánek vyznamenáním z nejvyšších v rámci pražské policie, tedy plaketou Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. K tomu ještě vyznamenaní obdrželi i finanční dar.

V druhé části setkání byli generálem Trojánkem obdobně oceněni dva policisté z pohotovostní motorizované jednotky. Ti zasahovali loni v létě u požáru bytu v panelovém domě v Dreyerově ulici v Praze 5.

Tito policisté byli na místě přibližně tři minuty od nahlášení události, což bylo v danou chvíli velice podstatné. Díky tomu se jim totiž podařilo vyvést z hořícího a notně zakouřeného domu celkem
17 osob, z čehož byly čtyři děti. Nejmladšímu z těchto dětí byly teprve dva roky.

Všem oceněným ředitel Trojánek v neposlední řadě poděkoval za jejich dosavadní práci, nasazení a přínos pro pražskou policii.

por. Mgr. Tomáš Hulan, Policie ČR