logo

Rušný začátek týdne jihomoravské cizinecké policie

jhm msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté cizinecké policie provedli v těchto dnech pobytové kontroly se zaměřením na nelegální zaměstnávání cizinců.

Policisté Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje plní v rámci své každodenní činnosti úkoly související s odhalováním nelegální migrace, uplatňováním opatření vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců.

V rámci své činnosti policisté cizinecké policie provedli v těchto dnech pobytové kontroly se zaměřením na nelegální zaměstnávání cizinců. Zajistili osoby bez povolení pobytu a pracovních povolení.

pondělí 7. srpna
V brzkých ranních hodinách v pondělí 7. srpna policisté provedli pobytovou kontrolu v jednom z velkých hypermarketů v Brně. V rámci této kontroly byl kontrolován cizinec při výkonu pracovní činnosti. Ten připravoval v hypermarketu vystavované zboží. Svou totožnost prokázal platným cestovním pasem Ukrajiny s platným polským vízem. Jeho pobyt na území České republiky je tak legální. Platné povolení k zaměstnání ani jiné oprávnění, které by ho opravňovalo provádět pracovní činnost, však policistům nepředložil. Policisty byl proto převezen na Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort k provedení dalších služebních úkonů. Zahájeno bylo správní řízení o vyhoštění.

Při této kontrole policisté zajistili celkem 6 žen a 3 muže, kteří neměli platné pracovní povolení.

V odpoledních hodinách byl na dálnici D1 ve směru na Vyškov kontrolován policisty chodec. Při kontrole policisté zjistili, že se jedná o cizince, který nepředložil žádný doklad totožnosti. Uváděl, že je z Afghánistánu a je mu necelých sedmnáct let. Policistům také následně uvedl, že cestuje přes Turecko, Bulharsko, Srbsko do České republiky. Část této cesty absolvoval také pěšky po dobu čtyř dnů. V Maďarsku nastoupil do podvozku návěsu kamionu. Uvedl, že celou cestu se držel rukama i nohama, nikde nevystoupil až v České republice. Důvodem bylo, že už neměl sílu. Tento způsob mu poradili známí a cílem jeho cesty byla Francie

úterý 8. srpna
Krátce po půlnoci prováděla policejní hlídka z Oddělení pobytových agent Břeclav ve spolupráci s kolegy z Oddělení dokladů a specializovaných činností Brno a Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Brno kontrolu na vlakovém nádraží v Břeclavi. Kontrolovali cestující v jenom z mezinárodních vlaků jedoucím ve směru z Maďarska přes Českou republiku do Německa. Šestadvacetiletý kontrolovaný muž předložil policistům pouze vlakovou jízdenku maďarských drah a potvrzení o hlášení místa pobytu v Německu. Uváděl, že je státním příslušníkem Libanonu a cestuje do Německa. Muž nepředložil ke kontrole žádný cestovní či jiný doklad totožnosti, obsahující platné vízum či jiné povolení, které by jej opravňovalo ke vstupu a pobytu na území České republiky. Muž byl následně zajištěn a převezen na policejní služebnu k provedení dalšího šetření. Provedenou kontrolou v evidenci policisté dále zjistili, že muž je v současné době žadatelem o mezinárodní ochranu v členském státě EU. Za účasti tlumočníka policisté zahájili správní řízení a cizinci bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit Českou republiku. Vzhledem k tomu, že Spolková republika Německo je nadále členských státem příslušným k posouzení jeho žádosti a cizinec požádal o možnost návratu do této země, bylo mu to umožněno. Muži byla udělena pokuta za přestupek ve výši 500,- Kč, kterou na místě zaplatil stejně jako správní poplatek.

středa 9. srpna
Policisté z Oddělení pobytových agent Znojmo prováděli kontrolu se zaměřením na oprávněnost pobytu cizinců a povolení zaměstnání na území ČR ve Znojmě. V jedné z firem zajistili 6 cizinců z Ukrajiny ve věku pětadvacet až devětatřicet let. Tito zde vykonávali pracovní činnosti. Jelikož nepředložili při kontrole žádné povolení k zaměstnání vydané příslušným úřadem práce ani živnostenské oprávnění je důvodné podezření, že tuto práci na území České republiky bez platného povolení k zaměstnání. I tyto osoby, stejně jako v předešlých případech, byli policisty zajištěni a převezeni na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Všichni cizinci předložili platné cestovní doklady s polskými dlouhodobými vízy.

Jihomoravští policisté z Odboru cizinecké policie při kontrolách v období od 1. 1. do 8. 8. 2017 zajistili celkem 200 osob (149 mužů a 51 žen), které neměli platná pracovní povolení a pracovali zde nelegálně. Ve stejném období roku 2016 zajistili celkem 54 osob bez platného pracovního povolení (33 mužů a 21 žen). Tyto osoby pracují například na stavbách, v potravinářství, strojírenství a při úklidových pracích.

Policisté Oboru cizinecké policie budou v kontrolách cizinců i nadále pokračovat.

mjr. Bc. Štěpánka Komárová, PČR