logo

Šest chebských strážníků se letos podílelo na záchraně lidských životů

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na chebské radnici se uskutečnilo slavnostní přijetí šestice strážníků Městské policie Cheb, kteří se v letošním roce podíleli při výkonu svého povolání na záchraně lidských životů.

Z rukou místostarosty Mgr. Zdeňka Hrkala převzali strážníci Jan Nekuda, Vladislav Turek, Milan Michálek, Jiří Vyhnálek, Ludvík Šuster a Jan Adámek drobné pozornosti.

„V rámci setkání se mluvilo nejen o konkrétních případech, při kterých došlo k záchraně lidských životů, ale i o současné situaci a stavu chebské městské policie. Nejvíce diskutovaným problémem byl personální podstav, kterým se vedení městské policie a města zabývá. Ten se aktuálně řeší a nadále jistě bude řešit prostřednictvím zvýšení platů strážníků. Závěrem bylo konstatováno, že strážníci vykonávají pro město Cheb velký kus práce a i za současného stavu se jim daří plnit zadané úkoly,“ uvedl ředitel Městské policie Cheb Ing. Bc. Martin Hanák.

Ing. Tomáš Ivanič, redaktor Chebských radničních listů