logo

Šestý ročník akce Bezpečná Šumava je minulostí, představila se také Policie ČR

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na sobotu 10. září 2016 ve Slunečné u Prášil záchranáři všech složek IZS připravili pro návštěvníky Národního parku již šestý ročník akce Bezpečná Šumava.

V době od 10:00 do 15:00 hodin se představili všechny složky IZS, které se starají o bezpečí na území Národního parku Šumava.

Bezpečnou Šumavu zaštítil ministr vnitra Milan Chovanec.

Organizátorem Bezpečné Šumavy byli hasiči Národního parku. Na této akci se podíleli: Odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně, Hasičský záchranný sbor Plzeňského a Jihočeského kraje, sbory dobrovolných hasičů obcí na území parku, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Policie České republiky, Horská služba a Vodní záchranná služba.

Partnery akce byli: Trans Hospital plus, Nadace policistů a hasičů, HSF FireWatch, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, C. S. Solutions, e-kola, e-Šumava a ASP Group.

V průběhu dne si přes dvanáct set návštěvníků prohlédlo, s jakým vybavením pracují ti, kteří se starají o bezpečnost a případnou záchranu na Šumavě.

Smyslem akce Bezpečná Šumava bylo ukázat, že všichni záchranáři, kteří se podílí na záchraně života a zvýšení bezpečnosti v území, jsou sehraný tým. A obzvlášť to platí v Národním parku Šumava. Na rozsáhlém a členitém území, které se rozprostírá přes tři státy a v České republice přes dva kraje, jeden záchranářský tým neznamená nic. Životně důležitá je spolupráce.

Bezpečná Šumava je prezentačně bezpečnostní akce, která tak jako stejnojmenný projekt realizovaný od roku 2010 naplňuje cíle ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku na území Národního parku Šumava. Projekt Pořízení moderní techniky a technologií, který je součástí Bezpečné Šumavy, byl Ministerstvem pro místní rozvoj vyhodnocen jako jeden z deseti nejlepších z Integrovaného operačního programu.

Odborná konference urgentní medicíny
Bezpečné Šumavě předcházela odborná konference urgentní medicíny se zdravotnickou tématikou. Pořádala ji Česká lékařská komora Plzeň Jih a Odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně ve spolupráci se Správou NP Šumava.

Plzeňský pohár záchranářů
Současně s Bezpečnou Šumavou proběhl pátý ročník Plzeňského poháru záchranářů. Na pomyslnou startovní čáru se postavilo 8 týmů z České republiky a jeden z Anglie, konkrétně družstvo záchranářské školy v Coventry.

Soutěž pořádala Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity Plzeň, Letecká záchranná služba celou akci zaštiťovala jako odborný dozor.

Na akci se podílela Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Hasiči Národního parku Šumava, Horská služba, Policie ČR a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.

Úkolem jednotlivých týmů bylo poradit si na devíti stanovištích s devíti modelovými situacemi.

Složky integrovaného záchranného systému tak společně za podpory krajů a obcí naplňují Deklaraci společného postupu dosažení a udržení bezpečnostního standardu na území Národního parku Šumava.

Mgr. Pavla Jakoubková, HZS PK