logo

SIS a SIRENE fungují v České republice již 10 let

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Před deseti lety učinila Česká republika zásadní kroky, jejichž vyvrcholením byl vstup do schengenského prostoru a zrušení kontrol na jeho vnitřních hranicích. V souvislosti s tímto krokem jsme se připojili ke společné evropské pátrací databázi – Schengenskému informačnímu systému (SIS). Souběžně svou činnost zahájila česká centrála SIRENE. Toto pracoviště je organizační součástí úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR. Za tuto dobu již můžeme hodnotit, co tyto změny v rámci mezinárodní policejní spolupráce přinesly.

V roce 2016 centrály SIRENE řešily více než 200 tisíc zásahů na cizí záznamy v SIS (tj. vypátraných osob a věcí na požadavek druhého státu) – což je nárůst o 28% proti roku 2015 a nárůst o téměř 600% proti roku 2006 (tj. před rozšířením). V ČR pak centrála SIRENE řešila 6752 zásahů na cizí záznamy v ČR a 4639 zásahů na české záznamy v cizině – což je meziročně nárůst o necelých 20%.

V SIS je v současnosti více než 70 milionů záznamů. Na zásadním nárůstu objemu záznamů a související komunikace a zásahů řešených cestou SIRENE se projevuje rozšiřování počtu členských států, nárůst využívání SIS, v poslední době zejména v souvislosti s terorismem, kde v reakci na teroristické útoky v Evropě zaznamenal SIS prudký nárůst jak záznamů, tak zásahů. Zásadní roli má také to, že platí povinnost konat na základě záznamu v SIS. Tedy na základě záznamu v SIS je osoba zadržena, záznam v SIS má právní sílu evropského zatýkacího rozkazu.

K SIS je v současnosti připojeno 30 států včetně 4 států mimo EU (Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko). V duchu závěrů Rady EU lze konstatovat, že SIS a SIRENE jsou základními kameny zjištění vnitřní bezpečnosti v EU. V rámci Evropy se jedná o nejpoužívanější prostředek mezinárodní policejní spolupráce. Centrály SIRENE kromě problematiky SIS řeší zpravidla i přeshraniční operace (přeshraniční sledování, přeshraniční pronásledování atp.) a problematiku evropského zatýkacího rozkazu.

Česká republika má v současnosti v SIS více než 3 miliony záznamů. Jejich převážnou většinu (92%) tvoří záznamy k dokladům. Osob se záznamem v SIS bylo v srpnu 2017 téměř 15 tisíc, vozidel 83 tisíc. Co se týká efektivity SIS, tak v případě hledaných osob je úspěšnost při porovnání počtu vydaných EZR a počtu vypátraných osob v průměru 40-48%. V oblasti skryté kontroly – používané zejména v rámci boje s terorismem a závažnou organizovanou kriminalitou – došlo v období 2014-2016 k nárůstu zásahů o 273% u zásahů v ČR na cizí záznamy a o 248% na české záznamy v cizině. Celkově bylo v roce 2016 českou SIRENE řešeno celkem 2666 zásahů na tento druh záznamů.

kpt. Ivana Nguyenová, PČR