logo

Školní policejní středisko

msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Působí při metodickém dohledu, koordinaci a usměrňování vzdělávacího systému v krajském ředitelství a obvodních ředitelstvích, odpovídá za vedení výcviku nově přijatých policistů zaměřeného zejména na splnění kritérií stanovených pro přidělení služební zbraně, odpovídá za zajištění praktických zaměstnání a výcvik policistů v základní odborné přípravě ve své výchovně vzdělávací činnosti v souladu s učebními plány a osnovami, odpovídá za organizaci a realizaci služební přípravy a provádění prověrek ze všech složek služební přípravy, odpovídá za organizace a realizaci výcviku pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, odpovídá za zajištění koncepce a koordinace poskytování ozdravných pobytů, odpovídá za plánování, organizaci a provádění povinného odborného školení řidičů služebních dopravních prostředků a další provádí ověřování fyzické způsobilosti, vede evidence služebních řidičů, vydává a prodlužuje platnost povolení k řízení služebních dopravních prostředků a další činnosti.

PČR