logo

Slavnostní přijetí nových policistů a předání ocenění policistům a občanským zaměstnancům v Ostrově nad Ohří

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V pátek dne 2. listopadu 2018 na Městském úřadě v Ostrově nad Ohří za Husitského chorálu zazněla slova vrchního praporečníka „Čestná jednotko směr přímý pochodem vchod“ a čestná jednotka s praporem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje napochodovala do Dvorany, kde byli nastoupeni nově přijatí policisté.

V těchto krásných prostárách se sešli policisté u příležitosti skládání slavnostního slibu nových policistů a předávání ocenění policistům a občanským zaměstnancům Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Prostorem Dvorany zazněla hymna České republiky a poté Krajský ředitel plk. Mgr. Petr Macháček, uvítal všechny přítomné. „Složení slibu příslušníka Policie České republiky je nejen formálním aktem přijetí k Policii ČR, ale je to především závazek vůči veřejnosti, vůči občanům České republiky. Jeho obsah, který za chvíli uslyšíme, vystihuje jak náročná služba nové policisty čeká a k čemu je vlastně zavazuje. Rozhodl jsem se proto zavést novou tradici v našem ředitelství a minimálně jednou ročně uskutečnit složení slibu nových policistů tímto slavnostním způsobem.
V tomto roce je slavnostní akt umocněn tím, že ČR oslavila 100 leté výročí od vzniku samostatného Československého státu. Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně úspěchů jak v profesním tak soukromém životě a aby jste se vždy vrátili domů ze služby živí a zdraví,“ sdělil ředitel.

Slavnostní slib skládalo celkem 42 nově přijatých policistů. Stržm. Diana Sedláčková předstoupila před své kolegy a přednesla služební slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život, tak slibuji.“
„Tak slibujeme,“ zaznělo sborově napříč celou Dvoranou z úst policistů. Slavnostnímu aktu přihlíželi také jejich rodinní příslušníci.

Předzvěstí dalšího slavnostního aktu byla fanfára, po které následovalo předávání ocenění policistům a občanským zaměstnancům našeho ředitelství za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních či pracovních výsledků a trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Celkem 30 oceňovaných si tak z rukou pana ředitele převzalo medaili, certifikát a ženy navíc i růži.

Na závěr celé akce, poděkoval krajský ředitel policistům a občanským zaměstnancům za jejich pracovní výkony, nováčkům popřál hodně pracovních i osobních úspěchů a všem klidné a pohodově nadcházející vánoční svátky.
Než byl zavelen rozchod, obešel ředitel ještě všechny začínající policisty, aby se s nimi osobně poznal a potřásl jim rukou.

Jsme rádi, že jsme naše nové kolegy slavnostně přivítali v našich řadách a jistě se tento slavnostní akt stane v našem krajském ředitelství tradicí.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová, Policie ČR