logo

Soutěž regulovčíků v Ústeckém kraji ovládli dopravní policisté z Mostu

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve středu 13. června 2018 proběhlo krajské kolo soutěže dopravních policistů Regulovčík 2018. Soutěže, která se skládá z teoretické a praktické části, se zúčastnilo 15 dopravních policistů z celého Ústeckého kraje včetně 6 žen.

Soutěž byla zahájena praktickou částí na křižovatce ulic Revoluční x Panská x U Trati v Ústí nad Labem, při níž se policisté „utkali“ v umění řídit dopravu na křižovatce. Porotci z řad velitelů soutěžících policistů a zástupce Besipu posuzovali např., jak vstoupí policista do vozovky při střídání kolegy, ústroj policisty, postoj, srozumitelnost a provedení pokynů, řešení vzniklých situací atd.

Během soutěže se projevilo, že se většina řidičů s pokyny policisty při řízení křižovatky setkává málokdy. Řidiči si s pokyny policistů mnohdy nevěděli rady, najížděli do křižovatky a nevěděli, zda mohou pokračovat v jízdě, nebo mají zastavit, někteří objížděli policistu z nesprávné strany. Pokyny dopravních policistů dělaly problémy i chodcům.

V teoretické části policisté prokázali své znalosti pravidel silničního provozu a odborných právních předpisů, pro zvládnutí testu museli splnit časový limit. Policisté dále absolvovali „jízdu zručnosti“.

Výsledky soutěže:
prap. Bc. Milan Robovský , DI Most
prap. David Rubeš, DI Litoměřice
pprap. Svatopluk Walter, DI Most

Policisté, kteří se umístili na prvním a druhém místě, se kvalifikovali do celorepublikové soutěže regulovčíků, která proběhne v září v Českých Budějovicích. Vítězové na prvních třech příčkách obdrželi ceny věnované Besipem.

por. Šárka Poláčková, Policie ČR