logo

Speciální jednotka Dukovany získala díky Nadaci ČEZ nové vybavení za milion korun

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté ze Speciální jednotky Dukovany získají v letošním roce nové vybavení, které bude financováno z nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

Z nadačního příspěvku ve výši jednoho milionu korun bude v průběhu letošního roku pořízeno vybavení potřebné pro zkvalitnění výcviku policistů zařazených ve speciální jednotce. V letošním roce Krajské ředitelství policie kraje Vysočina opětovně realizuje projekt pod názvem Vybavení jednotky pro ochranu JE Dukovany, který je financován z nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

Projekt byl schválený nadací v lednu letošního roku a smlouva o poskytnutí příspěvku byla podepsána koncem března letošního roku. Pořízené vybavení zlepší současné technické vybavení policistů při plnění úkolů ostrahy jaderné elektrárny a umožní efektivnější využití sil a prostředků, rychlejší aktivaci útvaru a zkvalitnění řízení zákroku při případných mimořádných událostech. V neposlední řadě přispěje také ke zlepšení podmínek při výcviku policistů zařazených na tomto útvaru. Z důvodu rozšíření speciální jednotky bude také doplněno vybavení pro nové policisty. Jde zejména o některé speciální vybavení pořízené z předchozího projektu.

Výcvik policistů ze Speciální jednotky Dukovany je důležitou a nedílnou součástí přípravy na zásah v reálných podmínkách. Policisté zařazeni v jednotce zaměřují cvičení pro různé takticko – technické operace, zejména pro případ ohrožení objektu a okolí jaderné elektrárny. Pro profesionální výcvik je tedy zcela nezbytné, aby byli policisté vybaveni adekvátní výzbrojí a výstrojí. Z letošního nadačního příspěvku budou pro tyto účely pořízeny nosiče plátů – taktické vesty, taktický oděv, pracovní uniformy, tatami, přepravní tašky, batohy, ruční řezací nástroje a vybavení pro zdravotnický materiál.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, Policie ČR