logo

Špičková technika odhalí kontakt s drogou rychle a spolehlivě

jhc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Během letních měsíců si jihočeští celníci v praxi vyzkoušeli jeden z nejmodernějších přístrojů určených k detekci drog a výbušnin – Itemiser 4DX-CEP.

Tento přístroj umožňuje odhalování uvedených látek s dosud nedosažitelnou přesností a spolehlivostí, a to vše s využitím neradioaktivního ionizační zdroje. Zcela bezpečně tak mohou celníci detekovat například i stopová množství omamných a psychotropních látek nejen v nákladu zboží či zavazadlech, ale i na oblečení či přímo na kůži osob. Navíc provedení analýzy netrvá déle než deset sekund.

Využití itemiseru pracovníky Celního úřadu pro Jihočeský kraj při provádění kontrol bylo nepříjemným překvapením pro ty z návštěvníků regionálních hudebních festivalů, kteří zde přišli do kontaktu s drogou. Pozitivní výsledky testů a následné důkladné kontroly vozidel, zavazadel i osob umožnili jihočeským celníkům odhalit několik případů přechovávání omamných a psychotropních látek. Jednalo se především o marihuanu a takzvané taneční drogy.

Při používání itemiseru získali jihočeští celníci řadu pozitivních zkušeností a nadále počítají s jeho využitím při kontrolách v terénu, například na silnicích či v železniční přepravě. ​

por. Mgr. Emanuel Breicha, Celní správa