logo

Společné centrum policejní a celní spolupráce pomáhá už deset let

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Neocenitelnou a bez zbytečného admninistrativního zdržení rychlou pomoc poskytuje již deset let Společné centrum policejní a celní spolupráce v Náchodě – Kudowa Słone českým a polským policistům i celníkům. Před deseti lety, kdy Česká republika a Polsko vstoupily do tzv. schengenského prostoru, bylo potřeba řešit otázku spojenou se zajištěním pružné a efektivní spolupráce obou zmíněných sousedících států. Do té doby bylo velice obtížné a v některých případech nemožné získávat potřebné údaje a informace nutné pro potírání trestné činnosti páchané na české či polské straně. Zprovoznění plnohodnotného centra tedy pomyslně naplno otevřelo dveře spolupracujícím složkám a v konečném výsledku i veřejnosti, které se konkrétní řešené případy jakkoliv týkají.

„Deset let fungování Společného centra policejní a celní spolupráce potvrdilo, že se stalo nezbytnou součástí každodenního výkonu služby. Je spojnicí, která v praxi v mnoha směrech pomáhá a spolupracujícím útvarům a subjektům poskytuje plnohodnotný servis na vysoké úrovni. Dnes předávaná ocenění jsou výrazem poděkování našim policistům za odvedenou práci. Věřím, že vysokou úroveň poskytovaných služeb a činností si pracoviště udrží i do budoucna. Vzhledem k tomu, že se na založení centra a jeho rozvíjení podílel mj. nemalý počet policistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, je na místě všem těmto kolegům za jejich dosavadní činnost poděkovat,” zhodnotil pozitivně činnost a význam centra plk. JUDr. David Fulka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Dne 10. května 2018 se u příležitosti oslav 10. výročí vzniku společného centra policejní a celní spolupráce mohla veřejnost seznámit s ukázkami v praxi využívané techniky při mezinárodní a celní spolupráci a dále měli všichni příležitost si prohlédnout i společné operační centrum pro veřejnost. Punc opravdu významné události dodala akci Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Společné centrum a policisté, kteří v něm působí, ušlo od svého vzniku nelehkou cestu. Stálo proto za to, si tento významný mezník připomenout a policistům vyjádřit touto cestou velké poděkování. Za účasti významných hostů byla pamětní medaile za významný přínos v oblasti fungování společného centra předána patnácti policistům z našeho kraje. Ocenění převzalo i 15 přílušníků Celní správy České republiky a rovněž příslušníci složek z Polské republiky.

Z významných hostů, kteří se tohoto slavnostního aktu zúčastnili, jmenujme například prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, starostu města Náchod Jana Birkeho, poradce hejtmana Dolnoslezského vojvodství pana Damiana Mrozka a starostu města Kudowa Zdrój Piotra Maziarze, plk. Mgr. Renatu Tkadlecovou z Odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR, dále představitele Polské pohraniční stráže, Celní správy České republiky, Ministerstva financí Polské republiky, Celního úřadu ve Wroclavi, představitele hlavního velitelství policie ve Varšavě a krajského ředitelství policie ve Wroclavi a mnozí další.

Z činností, které toto společné centrum čtyřiadvacet hodin vykonává, je třeba zmínit například ověřování totožnosti kontrolovaných osob, ověřování pravosti dokladů vozidel a přepravních dokumentů, zjišťuje se zde status cizinců, porovnávají se daktyloskopické údaje a v neposlední řadě významnou měrou přispívá kordinací činností při efektivním pátrání po osobách a zboží. Neopomenutelným příkladem spolupráce obou států po této linii se rovněž stalo působení společných hlídek českých a polských policistů a celníků, kteří pracují ve vzájemné součinnosti nejen na území obou států, ale například i v horských střediscích. Tam v konkrétních případech pomáhají zejména turistům při prolomení jazykových bariér v případě dopravních nehod a jiných nesnází. Obecně se společné hlídky zaměřují na kontrolu osob a zjišťování totožnosti, součinnost při pátrání po osobách nebo věcech, zjišťování pachatelů trestných činů či přestupků a spolupráce při zajištění bezpečnost silničního provozu. Z konkrétních opatření, která činností společných hlídek výrazně pomohla v mnoha ohledech, je možné jmenovat například HIP HOP KEMP, Rock for People či Brutal Assault.

Ing. Magdaléna Vlčková, Policie ČR