logo

Společné cvičení mezinárodního pronásledování bavorské a české policie

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V rámci mezinárodní spolupráce policejních orgánů z České republiky a Spolkové republiky Německo proběhlo ve středu cvičení přeshraničního pronásledování Policie ČR a Bavorské policie.

Cílem dnešního cvičení bylo především prohloubení spolupráce a vzájemné komunikace policejních složek obou zemí.

V 10:00 hodin došlo v Horšovském Týne k fiktivnímu loupežnému přepadení banky, policisté ihned po obdržení informace pronásledovali pachatele, který ujížděl směrem k německým hranicím. Jakmile tuto skutečnost policisté zjistili, spojili se s kolegy z bavorské policie. Požádali je o pomoc, a společně na území Spolkové republiky Německo pachatele zadrželi.

Po ukončení cvičení proběhlo vyhodnocení celé akce. Průběh cvičení byl hodnocen velmi kladně a pozitivně, a to jak z české strany, tak i ze strany německé.

Této akce byli přítomni velmi vzácní hosté. Průběh přeshraničního pronásledování sledovali ministr vnitra Milan Chovanec, policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Mgr. Pavel Krákora, státní ministr vnitra, výstavby a dopravy StM Joachim Herrmann, zemský rada města Cham Landrat Müller primátor města Furth im Wald Sandro Bauer a další velmi významní hosté.

pprap. Hana Rubášová, PČR