logo

Stanovisko Policie ČR k nebezpečné jízdě kamionu na Jihlavsku

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Událost se stala v úterý 14. srpna ve večerních hodinách. Na linku 158 jsme přijali oznámen o nebezpečné jízdě tohoto vozidla. Na místo byla vyslána nebližší policejní hlídka a poté také hlídka z dopravního inspektorátu Jihlava.

V té době řidič s vozidlem stál mimo komunikaci v Dlouhé Brtnici a opravoval defekt na kole. Policisté provedli kontrolu jeho dokladů, kontrolu nákladu z hlediska přípustných rozměrů a žádné porušení zákona nezjistili. Negativní výsledek měla také provedená dechová zkouška.

Druhý den jsme měli k dispozici video, kterým se již zabývají policisté z Dopravního inspektorátu Jihlava, kteří chování řidiče při jízdě zadokumentovali a celou věc předají k řešení do správního řízení.

Již nyní lze uvést, že řidič na videu minimálně porušil obecné povinnosti § 4:
– při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,
– řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace (přejel podélnou čáru souvislou v místě, kde je to zakázáno – neobjížděl, neodbočoval z komunikace ani na ni nenajížděl).

Můžeme hovořit o povinnosti při přepravě nákladu § 52:
– … Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komunikaci, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší atd.

mjr. JUDr. Dana Čírtková , Policie ČR