logo

Strážníci z Třebechovic pod Orebem mají ve své výbavě také Automatizovaný externí defibrilátor

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Strážníci Městské policie Třebechovice pod Orebem vyjíždí k dopravním nehodám, které se stanou v katastru Třebechovic pod Orebem.

Informace o dopravní nehodě zpravidla dostanou na mobilní telefon z Operačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého Kraje („HZS KHK“). Stejnou informaci obdrží i místní jednotka SDH Třebechovice pod Orebem, která také vyjíždí na místo události. S nimi často strážníci přijedou jako první k události, kde prvotně zajišťují před lékařské ošetření. Následně, po příjezdu záchranářů, se strážníci ve spolupráci s hlídkou PČR anebo s místní jednotkou SDH, věnují odklonu dopravy, v případě uzavírky, nebo řídí provoz kyvadlově.

Youtube Video
Podívat se na video

Příklad této spolupráce byl dne 25.1.2018 v 16:46 hodin, kdy obdrželi strážníci Městské policie Třebechovice pod Orebem informaci od HZS KHK o dopravní nehodě, na silnici I/11, v místní části Nepasice. Strážníci přijeli během 3 minut na místo. Důsledkem dopravní nehody došlo ke zranění dítěte předškolního věku. První pomoc mu poskytli již svědkové nehody. Dítě bylo v šoku ze vzniklé události, proto s ním strážníci setrvali do příjezdu dalších složek IZS. Jako druhá se na místo dostavila jednotka SDH Třebechovice pod Orebem. Hasiči si dítě převzali do péče. Strážníci tak mohli usměrňovat dopravu a vytvořit cestu pro další vozidla IZS. Po příjezdu záchranných složek strážníci společně s hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR Třebechovice pod Orebem uzavřeli komunikaci v obou směrech a odkláněli dopravu po objízdných trasách. Komunikaci se podařilo zprůjezdnit cca po 2,5 hodinách.

Strážníci MP Třebechovice p.O. i Hasiči Třebechovice p.O. mají ve svém vozidle přístroj AED Lifepak 1000 = Automatizovaný externí defibrilátor. Je to přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj. Přístroj je plně kompatibilní s přístroji ve vozidlech zdravotnické záchranné služby.

Díky tomuto přístroji a výcviku od Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého Kraje („ZZS KHK“) v poskytnutí první pomoci v podobě základní neodkladné resuscitace jsou zařazeni do projektu FIRST RESPONDER. Zavedení first responderů, aktivovaných prostřednictvím speciální mobilní aplikace je vůbec prvním projektem svého druhu v České republice. Jedná se o systém dobrovolníků, kteří jsou automaticky osloveni dispečerským softwarem v případě život ohrožujících stavů, především náhlé zástavy krevního oběhu.

Pokud se nachází v okolí události s život ohrožujícím stavem, systém je automaticky vyhledá a naviguje na místo události, kde poskytují kvalifikovanou pomoc před dojezdem zdravotnické záchranné služby.

Dojezdová vzdálenost vozidel ZZS KHK je zpravidla mezi 10 – 15 minutami v závislosti na aktuálním provozu. Tuto časovou prodlevu se proto strážníci společně s místní jednotkou SDH snaží minimalizovat a v případě výzvy, na ní téměř okamžitě reagovat.

Například jednotka SDH Třebechovice vyjížděla již v 7 případech od počátku spolupráce, přičemž přístroj AED byl použit ve 3 případech.

MP Třebechovice pod Orebem