logo

Středočeská cizinecká policie vyrazila na další kontroly, cizince na útěku v lese dopadl psovod se služebním psem

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V jedné z obcí na Berounsku, na místě, kde probíhá výstavba rodinných a bytových domů, proběhla ve středu v dopoledních hodinách razie středočeské cizinecké policie, zaměřená na nelegální zaměstnávání cizinců.

Přípravu akce si vzali na svá bedra kladenští cizinečtí policisté, do jejichž „rajónu“ oblast Berounska spadá. K Berounu se pak ve středu ráno sjeli cizinečtí policisté z celého Středočeského kraje, tedy z Mělníku, Nymburku, Příbrami, Kladna i pražského Karlína. Na pomoc jim vyrazili také dva psovodi Policie ČR z Územního odboru Kladno, a to se služebními psy Morganem a Jalarem.

Ze svých zkušeností cizinečtí policisté vědí, že jakmile se v kontrolované oblasti, či v kontrolovaném areálu, objeví policejní uniformy, dá se velké množství cizinců na útěk a během krátké chvíle se tito lidé rozprchnou v okolních lesích. Na konkrétní stavbě, na kterou policisté ve středu zamířili, již v minulosti došlo k útěku cizinců ze stráně do lesa, případně o několik stovek metrů dále do kopce a rovněž do lesa. Z tohoto důvodu byla nejprve oblast zajištěna policejními psovody se služebními psy, kteří hlídali právě vytipovaná kritická místa. Opodál pak čekali další policisté pro případ, že by se některým cizincům podařilo utéct.

Do několika ulic, ve kterých probíhá stavba, pak postupně zamířilo velké množství policejních vozidel a cizineckých policistů jak v civilu, tak v uniformách. Nechyběli ani pracovníci Oblastního inspektorátu práce.

Netrvalo dlouho a policisté zastihli na stavbě první cizince. Jeden z nich tvrdí, že už asi měsíc nemá pas. Údajně ho ztratil, přičemž ale ztrátu nikde neohlásil. Další cizinci mají své pasy na ubytovně v Berouně. Další část pak má pasy přímo na stavbě a policistům je předkládá ke kontrole.

O chvíli později je za budovou slyšet křik. Policejní psovod vybíhá za cizincem, který utíká ze stavby a strmého srázu směrem do lesa. O několik stovek metrů dále je policejním psovodem a jeho služebním psem dostižen a omezen na osobní svobodě. S pouty na rukou pak putuje zpět na stavbu, kde si ho přebírají cizinečtí policisté. Směrem k lesu pak zamířil i další cizinec, ten však zcela otočil při pohledu na policistu a služebního psa. Sám došel zpět na stavbu, kde si ho převzali cizinečtí policisté.

Více než 20 lidí skončilo na služebně cizinecké policie. O jejich dalším osudu budou v rámci dalších úkonů rozhodovat cizinečtí policisté. Konkrétní čísla a výsledky celé akce by měly být známy v průběhu dalších 24 hodin.

Nejedná se o první akci tohoto typu. Ani útěk cizinců do lesa a jejich následné dopadení policejními psovody není zdaleka prvním případem. V rámci jiné akci na Berounsku byl taktéž dopaden v lese na útěku cizinec, a to dvěma psovody a služebními psy cizinecké policie. Dlouhodobě dosahují středočeští cizinečtí policisté v této oblasti skvělých výsledků, což dokládá řada jejich akcí z letošního i loňského roku.

MrK, Týdeník Policie