logo

Také letos MP Zlín rozšířila služby pro občany v příměstských částech

zlk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

„Již od dubna zajíždíme v určené dny s naší mobilní služebnou do okrajových částí Zlína, kde sice strážníci provádějí hlídkovou činnost v průběhu celého roku, ale není zde trvalé místo, kde by mohli být tamním obyvatelům pravidelně k dispozici pro řešení jejich záležitostí,“ uvedl ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA.

Jak již název napovídá, mobilní služebna je v podstatě víceúčelová dodávka se skříňovou nástavbou a po dobu přistavení v konkrétní lokalitě zde bude přítomen vždy nejméně jeden strážník, v jehož územní působnosti se oblast nachází.

„Z dosavadních zkušeností víme, že občané se tak na nás obrací nejen ve věcech týkajících se svého bydliště a okolí, ale také v záležitostech, s nimiž by dříve museli na spádovou okrskovou služebnu nebo do budovy ředitelství,“ zhodnotil loňský rok, kdy byla mobilní služebna v terénu vůbec poprvé, ředitel Kladníček.

A kdy a kde tedy bude mobilní služebna městské policie přistavena?

Každé první pondělí v měsíci bude v době od 13 do 17 hodin přítomna na Velíkové a každé druhé pondělí v měsíci na Mladcové. V Loukách zastihnete strážníky každé první úterý v měsíci a každou druhou středu v měsíci budou zajíždět do Lhotky – Chlumu. První čtvrtek v měsíci bude mobilní služebna umístěna v Jaroslavicích, druhý čtvrtek v měsíci na Klečůvce, třetí čtvrtek připadá na Lužkovice a konečně čtvrtý na Salaš. O plánované přítomnosti strážníků v příměstských částech se lze také informovat v kancelářích místních částí.

str. Mgr. Pavel Janík, MP Zlín