logo

Téměř čtvrtina kontrolovaných provozoven na Vysočině neměla EET v pořádku

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Od 1. prosince 2016 získala Celní správa novou kompetenci v podobě kontroly elektronické evidence tržeb. První týdny od spuštění systému pro majitele pohostinství, ubytovacích zařízení a restaurací celní orgány nejprve pouze monitorovaly terén a analyzovaly subjekty, které měly povinnost se do první vlny zapojit.

Nyní však již důsledně kontrolují, zda provozovatelé dotčených zařízení dodržují své zákonné povinnosti. Pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina prověřili dosud 140 subjektů a zjistili, že téměř čtvrtina z nich při přijímání hotovostních plateb porušila zákon.

Ve dvanácti případech obsluha nevystavila účtenku za přijatou hotovost, osmkrát kontroloři zaznamenali nezasílání datových zpráv o přijaté platbě Finanční správě a čtrnáctkrát neplnění oznamovací povinnosti vůči správci daně. V Ledči nad Sázavou pak celníci začátkem února objevili restauraci, v níž provozovatel registrační pokladnu vůbec neměl.

prap. Richard Zeman, PČR