logo

Třetí akce karlovarské „ciziny“ v krátké době

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Cizinecká policie pokračuje v akcích zaměřených na cizince. V pondělí v dopoledních hodinách proběhla součinností akce s Oblastním inspektorátem práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj pod názvem „Zlata“.

V jedné z firem na Ašsku, zjistili policisté celkem 4 osoby, které se při kontrole totožnosti prokázaly předložením průkazu tzv. ID karty občana cizí republiky opatřenou skutečnou fotografií své osoby s vyplněnými osobními identifikačními údaji, jako průkazem vlastním. Kontrolované osoby se tak vydávali za občany jiné státní příslušnosti.

Všechny 4 předložené doklady byly podrobeny odbornému posouzení specialistou pro odhalování neregulérních dokladů z Oddělení dokladů a specializovaných činností Odboru cizinecké policie. Specialista zjistil, že se jedná o celkový padělek, tedy o padělanou veřejnou listinu.

Čtyři osoby, které se prokázaly padělaným průkazem, byly zadrženy a téhož dne jim bylo sděleno podezření z přečinu Padělání a pozměnění veřejné listiny, neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že v souvislosti s prokázáním své totožnosti a prokázáním oprávněnosti svého pobytu na území ČR měli užít padělanou veřejnou listinu jako pravou.

Cizinci jsou zadrženi a byli umístěni do policejní cely. Policisté dnes předají spisový materiál společně se zadrženými osobami Okresnímu státnímu zastupitelství v Chebu, které následně předá zadržené osoby s Návrhem na potrestání Okresnímu soudu v Chebu.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová, PČR