logo

Ukrajinský poslanec platil na letišti v Praze falešnými Eury

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 5. listopadu 2018 ve 13.30 hodin přijali policisté Inspektorátu cizinecké policie na letišti Václava Havla v Praze oznámení, že v jedné z prodejen tranzitního prostoru terminálu 1 provedl neznámý cizinec platbu padělanými bankovkami.

Policisté se dostavili na místo a zjistili, že cizinec se pokusil zaplatit útratu ve výši 440,- Eur třemi bankovkami v nominální hodnotě 200,- Eur. Prodavačka obchodu uvedla, že provedla test pravosti ověřovacím fixem, který prokázal, že bankovky jsou falešné. Když dala najevo pochybnosti o pravosti bankovek, cizinec z obchodu náhle odešel.

Na základě popisu cizince zahájili policisté pátrání, které bylo úspěšné. Policistům se podařilo zjistit trasu pohybu cizince a po několika minutách byl zadržen již na palubě letadla, které bylo připraveno k odletu do Kyjeva. Cizinec policistům předložil dva doklady totožnosti, kdy jedním z nich byl diplomatický pas Ukrajiny. Zároveň sdělil, že je poslancem ukrajinského parlamentu a požadoval o svém zadržení informovat ukrajinskou ambasádu.

Policisté neprodleně ověřili skutečnost, zda osoba požívá na území ČR diplomatické výsady či imunity. Dotazem na diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí byla tato skutečnost vyvrácena. Cizinec byl následně v souladu s trestním řádem zadržen a během své výpovědi uvedl, že nevěděl nic o tom, že bankovky, které drží, nejsou pravé. Podle svých slov je směnil na Ukrajině prostřednictvím svého asistenta.

Po provedení nezbytných úkonů, které probíhaly za přítomnosti tlumočníka, byl veškerý spisový materiál odevzdán státnímu zástupci, který po jeho prostudování rozhodl o propuštění cizince na svobodu. Policisté Inspektorátu cizinecké policie následně postoupili věc, s ohledem na věcnou příslušnost, Krajskému ředitelství policie hl. města Prahy k dalšímu šetření.

Poznámka redakce: Muž dostatečně objasnil, kde k penězům přišel. Případ vyšetřují pražští kriminalisté, kteří zároveň pátrají po neznámém pachateli. Zadržený ukrajinský poslanec totiž nemá být tím, kdo bankovky padělal. Údajně si je rozměnil ve směnárně na Ukrajině.

plk. Mgr. Kateřina Rendlová, Policie ČR