logo

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy

msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy je organizační článek Policie České republiky s celostátní působností. Ve vymezeném rozsahu je odborným, metodicko-řídícím, kontrolním a výkonným pracovištěm. Útvar řídí policejní vzdělávání, služební přípravu a policejní sport za stanovených podmínek a zajišťuje odborné vzdělávání, potřebné pro výkon zaměstnání zaměstnanců policie.

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy byl zřízen k 1. 7 .2015, nařízením Ministerstva vnitra Č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností.

Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy jsou zabezpečovány zejména následující činnosti:
– stanovuje koncepci policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu
– stanovuje a aplikuje systém odborného vzdělávání příslušníků policie a zaměstnanců
– vykonává analytickou, plánovací, metodickou, kontrolní a koordinační činnost pro oblast policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu
– metodicky vede a koordinuje činnost školních policejních středisek a odborů služební přípravy krajských ředitelství policie při zajišťování policejního vzdělávání a služební přípravy
– metodicky vede a koordinuje policejní sport, organizuje policejní mistrovství a mezinárodní soutěže
– připravuje, schvaluje a realizuje vzdělávací programy a vzdělávací projekty a komplexně zabezpečuje policejní vzdělávání
– zajišťuje služební přípravu, včetně prověrek ze služební přípravy policistů
– spolupracuje s Ministerstvem vnitra, s vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra, Policejní akademií České republiky v Praze a dalšími organizačními složkami státu, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce, při zajišťování policejního vzdělávání realizované v těchto školách
– zajišťuje za policii mezinárodní policejní vzdělávání a spolupracuje s Ministerstvem vnitra při prosazování zájmů policie v mezinárodních vzdělávacích agenturách
– připravuje projekty spolufinancované zejména z mimorozpočtových zdrojů v oblasti policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu

PČR