logo

Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování

msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „ÚZČ SKPV“) je útvarem Policie České republiky, který v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu, zákona o Policii České republiky a dalších právních předpisů provádí ve prospěch oprávněných bezpečnostních subjektů odposlech a záznam telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí a další specializované úkony.

ÚZČ SKPV je jediným útvarem Policie České republiky, který je oprávněn provádět tyto úkony na celém území České republiky a tomuto postavení odpovídá i organizační struktura útvaru: kromě centrály v Praze zajišťují úkoly útvaru v jednotlivých krajích expozitury ÚZČ SKPV, dislokované v Ústí n/Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě a Brně.
Kromě výkonných pravomocí má útvar i metodickou působnost v problematice sledování osob a věcí a v souladu s interními akty řízení policejního prezidenta řídí a technicky zajišťuje činnost systému centralizované ochrany. Vzhledem k výlučné působnosti v oblasti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu má nezastupitelnou roli při soustřeďování podkladových údajů pro zpracování pravidelné statisticko-analytické zprávy.

V organizační struktuře Policie České republiky je útvar zařazen mezi „servisní složky“ v podřízenosti zástupce ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

PČR