logo

V Aši proběhla policejní bezpečnostní akci „ÚKLID“

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

S cílem zabezpečení ochrany majetku a veřejného pořádku a zároveň posílení hlídek na území Obvodního oddělení Aš, proběhlo dne 4. května 2018 policejní opatření „Úklid – Bezpečná lokalita“.

Policisté se v rámci výkonu služby zaměřili na příhraniční tržnice, parkoviště, komunikace vedoucí do Spolkové republiky Německo a také na vlaková a autobusová nádraží v Aši a v obcích k ní přilehlých. Mimo to kontrolovali osoby a vozidla také v chatových oblastech a u opuštěných objektů, kde dochází ke krádežím věcí.

Akce se zúčastnilo 8 policistů z Obvodního oddělení Aš, Městská policie Aš a pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Aš. Ta byla přítomna zejména kvůli kontrolám heren, restauračních zařízení a diskoték se zaměřením na vstup osob do heren, hraní na hracích automatech a podávání alkoholu osobám mladších 18 let.

Policisté během akce zkontrolovali přes 60 osob, na tři desítky vozidel a uložili pět pokut za přestupky v dopravě.

Bezpečnostní opatření podobného charakteru budou pokračovat i nadále.

nprap. Bc. Michal Žáček, Policie ČR